Olet täällä

Elenia osallistuu JÄÄTYVÄ 2019 -kriisiharjoitukseen 6.-7.11.2019

Elenia osallistuu tämän viikon keskiviikkona ja torstaina alueelliseen JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitukseen. Elenian osalta tämä kriisiharjoitus perustuu suurhäiriön varautumissuunnitelmiimme sekä Suurhäiriöpelikirjaamme. Tavoitteemme on kehittää yhteistyötä mm. pelastusviranomaisten, kuntien ja muiden yritysten kanssa sähkönjakelun vakavassa ja laajamittaisessa poikkeuksellisen sääilmiön aiheuttamassa häiriössä.

Harjoitus ei vaikuta normaaliin toimintaamme tai palveluihin.

Ohessa Huoltovarmuuskeskuksen mediatiedote.  

ALUEELLINEN JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus

Viranomaiset ja yritykset testaavat yhteistoimintaa sähkönjakelun
vakavassa häiriössä Länsi-Suomessa 6.–7.11.2019

Seinäjoen seudulla harjoitellaan eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa ja vakavassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon. JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli ja siihen osallistuu laaja-alaisesti alan yrityksiä, viranomaisia ja alueen kuntia. Harjoitus käydään Länsi-Suomen alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista.

Alueellisen JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen kohteena on sään aiheuttama laaja-alainen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö. Tämä lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Länsi-Suomessa Seiverkot Oy:n, Elenia Oy:n, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n ja Caruna Oy:n jakelualueilla.

Sähkönjakelun häiriöt voivat johtua useista eri syistä. Niitä voi syntyä erilaisten sääilmiöiden, onnettomuuksien, huolimattomuuden, tietämättömyyden, kyberiskujen tai terroritekojen seurauksena. Sähkökatkojen kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Monimuotoisiin tilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua. Yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsietokykyä on harjoiteltava ja kehitettävä.

Tavoitteena parantaa alueen yhteistoimintaa vaikeissa häiriötilanteissa 

JÄÄTYVÄ-harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja yritysten toimintakykyä vaikeissa ja laajoissa häiriötilanteissa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä teknologian ja erilaisten it-järjestelmien hyödynnettävyyttä viankorjauksen aikana. 

Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä, energiayhtiöiden korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa. Erityisesti on tarkoitus kiinnittää huomiota tiedottamisen ja viestinnän toimivuuteen organisaatioiden sisällä ja ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi testataan kuntien todellista kykyä toimia poikkeuksellisissa tilanteissa.

Harjoitus on jatkumoa Pohjois-Savon JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019. Tässä harjoituksessa ja sen valmisteluissa on ollut mukana 240 henkilöä yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista.

JÄÄTYVÄ 2019 -toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli. Harjoitukseen osallistuvat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Seiverkot Oy, Elenia Oy, Caruna Oy, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Valio Oy sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä, kuten teleyhtiöitä.

Lisätietoja harjoituksesta:
Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
JÄÄTYVÄ -harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146 arto.pahkin@fingrid.fi

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060 petri.nieminen@nesa.fi


Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli johtaa voimahuollon eli energian tuotannon, siirron sekä jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Suunnittelun ohessa yhteistoiminnan harjoittelu on erittäin tärkeää. Aiemmat TOUKO 2011, VALVE 2014 ja JÄÄTYVÄ 2017 -suurhäiriöharjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle sekä sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta.