Olet täällä

Elenia ottaa käyttöön täysin uudistetun Turvaoppaan 112-päivänä

Vastuullisuutemme perusasioita on varmistaa, että kaikilla on turvallinen ja terveellinen työympäristö. Yhtenä käytännön tekona olemme uudistaneet kaikille elenialaisille ja sähköverkkotöitä tekeville kumppaneittemme ammattilaisille jaettavan Turvaoppaan.

Turvaopas kuvaa kaikki Elenian toiminnan keskeiset turvallisuusnäkökohdat muun muassa sähköverkkotöiden suunnittelussa ja toteutuksessa, riskien arvioinnissa, sähkötyöturvallisuudessa sekä turvallisuushavaintojen tekemisessä. Lisäksi oppaassa kerrotaan miten kehitämme turvallisuuskulttuuria sekä kuinka jokaisen tehtävänä on huolehtia tietoturvallisuudesta.

Julkaisemme Turvaoppaan 112 -päivänä. Päivän tarkoitus on muistuttaa meitä kaikkia kiinnittämään jatkuvasti huomiota vahinkojen ja onnettomuuksin ennalta ehkäisyyn ja opastaa toimimaan oikein hätätilanteissa. Elenian Turvaopas tukee hyvin päivän ideaa painottaen työn suunnittelun sekä jatkuvan riskiarvioinnin merkitystä.

Turvaopas on saatavilla sähköisessä muodossa kaikille täältä.

Osana TEKO – Terveenä kotiin -hankettamme jaamme opaskirjan kaikille työntekijöillemme sekä kumppaneidemme työntekijöille ja alihankkijoille.

Tavoitteenamme on, että jokainen Elenian töissä oleva pääsee joka päivä terveenä kotiin!

Turo Ihonen
Turvallisuuspäällikkö