Olet täällä

Elenia Palvelut Oy:lle WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä

Elenia Palvelut Oy on solminut WWF:n kanssa Green office –sopimuksen, joka allekirjoitettiin 12.6. Green Office on käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä toimistoille ja sen tavoitteena on pienentää työpaikan ekologista jalanjälkeä sekä vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonepäästöjä.

Sopimuksen mukaan Elenia Palvelut Oy:lle luodaan ympäristöjärjestelmä, jonka valmistuttua WWF tekee toimistotarkastuksen. Tarkastus tehdään vuoden sisällä allekirjoituspäivästä. Täyttäessämme WWF:n asettamat kriteerit, saamme Green Office -diplomin ja Green Office -merkin käyttöoikeuden. Jatkossa toimitamme vuosittain päivitetyn ympäristöohjelman ja seurantaluvut WWF:lle. WWF tekee joka kolmas vuosi toimistotarkastuksen ja ympäristöohjelman katselmuksen.

Elenia Palveluiden Green Office -tiimi tekee ympäristöohjelman WWF:n tarjoamien verkkotyökalujen avulla. WWF määrittelee kriteerit, joiden puitteissa Green Office merkin saaminen toteutuu. Käytännössä mietimme muun muassa keinoja energiansäästöön, vähennämme jätteiden syntymistä kierrättämällä ja lajittelemalla sekä otamme hankinnoissamme huomioon ympäristönäkökulmat. Tähän osallistuu ja sitoutuu tietysti koko henkilöstömme.

Green Officen myötä saamme käyttöömme valmiit työkalut ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen.Ohjelman avulla hillitsemme ilmastonmuutosta ja säästämme rahaa pienentämällä sähkön- ja paperinkulutusta.

WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002, nyt on menossa 15. juhlavuosi. Suomessa Green Office -verkostossa on mukana 150 organisaatiota, 403 toimistoa ja n. 57 500 työntekijää. Mukana on yrityksiä, järjestöjä sekä julkishallintoa. Vuosien 2007 – 2016 aikana Green Office -toimistot ovat säästäneet yhteensä n. 55 300 tonnia kasvihuonepäästöjä.

Katso Green Officen esittelyvideo.

 

Elenian Viestintä