Elenia raivaa Keski-Suomessa puustoa sähköverkkojen läheisyydessä

Parannamme Keski-Suomessa sähkönjakelun varmuutta puustoraivauksin keväästä vuoden loppuun saakka. Kumppanimme Pasi Aro Oy aliurakoitsijoineen tekee raivauksia useilla alueilla. Raivaus perustuu sähköturvallisuusmääräyksiin.

Raivauksessa puustoa voidaan karsia ja kaataa mahdollisesti myös piha-alueilta. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön. Pyydämme maanomistajaa ottamaan yhteyttä urakoitsijaamme, jos raivaukselle on erityisiä esteitä.

Raivaamme puustoa seuraavilla alueilla:

• Pihtipudas
Muurasjärvi – Alvajärvi - Jääjoki ja Seläntaus - Naaraperä

• Kinnula, Kivijärvi
Kivijärvi - Markokylä ja Kopsaperä - Koirasalmi

• Viitasaari
Keitelepohja, Löytänä, Pasala, Taimoniemi, Viitakangas, Kärnä, Kumpumäki, Kolkku, Toulat, Kymönkoski, Suovanlahti

Pahoittelemme raivaustyöstä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:
Despro Engineering Oy
Pauli Nuutila 040 646 4004