Elenia rakentaa 110 kilovoltin voimajohtoja Pohjanmaalla 8 miljoonalla eurolla

Elenia on aloittanut 110 kilovoltin voimajohtojen rakentamisen Pohjanmaalla kahdella työmaalla. Elenia rakentaa uusia voimalinjoja yhteensä yli noin 43 kilometriä. Rakennushankkeiden arvo investointeina nousee yhteensä noin 8 miljoonaan euroon.

Rakennettavat voimajohdot tarjoavat lisää sähkön siirtokapasiteettia muun muassa uusien tuulivoimaliittymien tarpeisiin. Tuulivoiman jatkuva kasvu Suomessa edistää vihreää siirtymää fossiilisten energialähteiden käytön vähentämiseksi. Uudet johdot myös parantavat sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Voimajohtojen investoinnit ovat osa Elenian pitkän aikavälin sähköverkon kehittämissuunnitelmaa.

- 110 kilovoltin voimajohtojen rakenteena käytetään metallipylväitä. Voimajohtojen rakentaminen on raskasta rakentamista ja projektit ovat kaikin puolin isoja, kertoo projektipäällikkö Antti Kivirinta Elenialta.

Alajärven kaupungin ja Perhon kunnan alueilla verkkorakentamisen perustustyöt on jo aloitettu. Työt jatkuvat koko ensi vuoden ja niiden odotetaan valmistuvan joulukuussa 2023. Rakennettava voimajohtolinja on pituudeltaan noin 24 kilometriä ja investoinnin arvo on noin 4 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimii Enersense PN Oy.

Olkijärven-Siikajoenkylän työmaalla rakentamistyöt alkavat ensi vuoden alussa, ja ne kestävät puolitoista vuotta. Valmistumistavoite on kesäkuussa 2024. Siikajoen kunnan alueella sijaitsevalla työmaalla rakennetaan uutta voimajohtoa noin 19 kilometriä. Investoinnin arvo on noin 4 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimii TMV Line Oy.

Työmaita vaihtelevissa maastoissa

Molemmilla työmailla rakennustöitä tehdään pääasiassa haja-asutusalueella ja monenlaisissa vaihtelevissa maastoissa.

- Alajärven-Perhon työmaa sijaitsee korpimailla, jossa ei ole juurikaan asutusta. Uusi voimajohto rakennetaan olemassa olevan johdon viereen vahvistamaan sähkön siirtokapasiteettia, Kivirinta kertoo.

Olkijärven-Siikajoenkylän työmaalla puolestaan voimajohdot rakennetaan kokonaan uuteen paikkaan. Reitti kulkee pääasiassa metsäisissä maastoissa ja ylittää Siikajoen matkan varrella.