Olet täällä

Elenia rakentaa Haapajärvellä säävarmaa sähköverkkoa

Elenia maakaapeloi sähköverkkoa säävarmaksi Haapajärvellä kahdessa hankkeessa yhteensä 55 kilometriä. Sähköverkkoa siirretään maan alle Karjalahden rannan alueella sekä Haaganlammen ympäristössä Tiitonrannan alueella. Hanke parantaa välillisesti lähes 1800 haapajärvisen sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun verkko on jatkossa suojassa sään vaihteluiden aiheuttamilta vioilta.

Kokonaisuudessaan Haapajärvellä uudistetaan 30 kilometriä keskijännitteistä runkoverkkoa ja 25 kilometriä pienjänniteverkkoa. Uusia, ympäristöystävällisiä puistomuuntamoita rakennetaan 27. Maisemasta poistuu saneerauksen myötä lähes 600 ilmajohtojen pylvästä.

Elenian verkkoinvestoinnit koko verkkoalueella nousevat tänä vuonna 145 miljoonaan euroon. Yhtiö rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 3 000 kilometriä. Elenian maakaapeloidun sähköverkon osuus nousee 75 prosenttiin vuoden 2028 loppuun mennessä.

Video: HSK Sähkö kaapeloi kesällä säävarmaa sähköverkkoa Haapajärvellä Karjalahden alueella