Olet täällä

Elenia rakentaa Jokioisissa-Humppilassa reilut 130 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa

Elenia maakaapeloi sähköverkkoa säävarmaksi reilut 130 kilometriä Jokioinen-Humppila alueella kolmessa eri kohteessa: Alhonkulma-Lakkimäki, Minkiö-Jänhijoki sekä Minkiön asema-Saartenkulma. Hanke parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Elenian tämänvuotisen verkkoinvestoinnin arvo Jokioisten ja Humppilan alueella on 3,8 miljoonaa euroa.

Työn alla olevassa maakaapeloinnissa uudistetaan 70 kilometriä keskijännitteistä runkoverkkoa ja 62 kilometriä pienjänniteverkkoa. Uusia ympäristöystävällisiä puistomuuntamoita rakennetaan noin 60 ja samalla puretaan 40 vanhaa pylväsmuuntamoa.

”Kaapeloinnilla parannetaan huomattavasti alueen asukkaiden sähkönsaantia. Hankkeen alueella on lähes 2500 kotitaloutta, joiden sähkön saannin varmuuteen maakaapelointi vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti. Tässä kohteessa urakoitsijakumppaninamme toimii Eltel Networks Oy”, projektipäällikkö Heikki Näräkkä Eleniasta kertoo.

”Maakaapelointihanke on edennyt hyvin ja uusi maakaapeliverkko saadaan käyttöön tämän vuoden aikana. Vanhan ilmajohtoverkon purkutyöt alkavat talvella ja ne valmistuvat kevään 2020 aikana”, Näräkkä jatkaa.

Ensi vuodelle Elenialla on suunnittelussa lisää säävarmaa sähköverkkoa Jokioisten ja Humppilan alueelle. Suunnitteilla olevassa maakaapeloinnissa uudistetaan 60 kilometriä keskijännitteistä runkoverkkoa ja 50 kilometriä pienjänniteverkkoa. 

Elenian verkkoinvestoinnit koko verkkoalueella nousevat tänä vuonna 145 miljoonaan euroon. Yhtiö rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 3 000 kilometriä. Elenian maakaapeloidun sähköverkon osuus nousee 75 prosenttiin vuoden 2028 loppuun mennessä.

Miksi Elenia Säävarma tehdään maakaapeloituna?
• Ikääntyvät ilmajohdot on joka tapauksessa uusittava tulevaisuuden tarpeisiin vuosikymmeniksi eteenpäin.
• Toimitusvarmin ratkaisu digitalisoituvaan arkeen ilmastonmuutoksen lisätessä ilmaverkkoa vaurioittavia sääilmiöitä.
• Puupylväiden käyttöikä on aiempaa lyhyempi kyllästysaineiden ympäristövaatimusten vuoksi.
• Mahdollistaa kustannustehokkaan yhteisrakentamisen, mm. valokuituverkon.
• Turvallisin vaihtoehto ihmisille, linnuille ja muille eläimille, suojassa myös ilkivallalta.
• Ympäristöystävällisin vaihtoehto, mm. uusissa puistomuuntamoissa öljyvuotoriskit minimoitu altailla.
• Metsä- ja viljelysmaata vapautuu ilmajohtojen poistuessa.
• Kestävin ratkaisu harvinaisissa ilmiöissä, esim. jäätyvä sade, metsäpalot.
• Kustannustehokkain elinkaarikustannuksiltaan.

Video: Eltel Networks kaapeloi säävarmaa sähköverkkoa Jokioisten Minkiön aseman alueella