Elenia rakentaa Kangasalla 17 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa

Elenia maakaapeloi sähköverkkoa säävarmaksi Kangasalla Mäntyveräjä-Riku alueella. Työn alla olevassa maakaapeloinnissa rakennetaan 9 kilometriä keskijännitteistä runkoverkkoa ja 8 kilometriä pienjänniteverkkoa. Nyt rakennettava reitti kulkee Mäntyveräjän suunnasta Rikuun ja Päkinmäkeen päin.

Maakaapeloitu sähköverkko on turvassa sään vaihteluilta ja siten uudistus tuo varmuutta kuntalaisten sähkönjakeluun. Sähköverkon saneerauksen yhteydessä maisemasta poistuu 11 pylväsmuuntamoa, jotka korvataan ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla. Hankkeessa Elenian kumppanina toimii Pirkanmaan Verkostopalvelu.

"Työt ovat parhaillaan käynnissä Ukinkannaksella, joka on rauhoitettu luonnonsuojelualue. Noin 200 metrin alue alitetaan poraamalla maakaapeli kolmen metrin syvyyteen. Näin varmistetaan, että lintujen pesintä ei häiriinny eikä puiden juurille aiheudu vahinkoa sähköverkon rakentamisesta", kertoo Elenian projektipäällikkö Juha Alhonen.

Elenian maakaapeloidun sähköverkon osuus on tällä hetkellä noin 50 % ja se nousee 75 prosenttiin vuoden 2028 loppuun mennessä.

Miksi Elenia Säävarma tehdään maakaapeloituna?
• Ikääntyvät ilmajohdot on joka tapauksessa uusittava tulevaisuuden tarpeisiin vuosikymmeniksi eteenpäin.
• Toimitusvarmin ratkaisu digitalisoituvaan arkeen ilmastonmuutoksen lisätessä ilmaverkkoa vaurioittavia sääilmiöitä.
• Puupylväiden käyttöikä on aiempaa lyhyempi kyllästysaineiden ympäristövaatimusten vuoksi.
• Mahdollistaa kustannustehokkaan yhteisrakentamisen, mm. valokuituverkon.
• Turvallisin vaihtoehto ihmisille, linnuille ja muille eläimille, suojassa myös ilkivallalta.
• Ympäristöystävällisin vaihtoehto, mm. uusissa puistomuuntamoissa öljyvuotoriskit minimoitu altailla.
• Metsä- ja viljelysmaata vapautuu ilmajohtojen poistuessa.
• Kestävin ratkaisu harvinaisissa ilmiöissä, esim. jäätyvä sade, metsäpalot.
• Kustannustehokkain elinkaarikustannuksiltaan.