Olet täällä

Elenia rakentaa Kivijärvellä säävarmaa sähköverkkoa lähes 20 kilometriä

Elenia uudistaa tänä vuonna sähköverkkoa säävarmaksi  Kivijärvellä maakaapeloimalla sitä turvaan säiden vaikutuksilta. Huhti-toukokuun vaihteessa alkanut kaapelointihanke etenee kesän ja syksyn aikana. Elenian säävarmahankkeessa kaapeloidaan sähköverkkoa Hannonsalmen ja koulukeskuksen välillä. Tämän vuoden hankkeet ovat jatkoa vuonna 2016 tehdyille kaapelointitöille, jolloin säävarmaa verkkoa rakennettiin lämpökeskuksen suunnasta koulukeskukseen saakka.

Elenian projektipäällikkönä kohteessa toimii Pentti Turpeinen ja urakoitsijana Oulun Energia Urakointi Oy.

Uutta keskijännitteistä runkoverkkoa rakennetaan 5 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 14 kilometriä. Sähköverkon saneerauksen yhteydessä maisemasta poistuu pylväsmuuntamoita, jotka korvataan puistomuuntamoilla. Ympäristöystävällisiä puistomuuntamoita kohteeseen tulee 7.

Uuden verkon osalta työ valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Vanhan sähköverkon purkutyöt valmistuvat vuoden vaihteessa.

Elenian tämänvuotisen Kivijärven verkkoinvestoinnin arvo nousee 550 000 euroon. Hanke parantaa sähkönjakelun varmuutta välillisesti yli 1000 kivijärvisessä taloudessa.

Elenian verkkoinvestoinnit nousevat tänä vuonna yli 140 miljoonaan euroon. Vuosittain Elenia rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 3 000 kilometriä. Yhtiön tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus 75 prosenttiin.