Olet täällä

Elenia rakentaa tänä vuonna Keski-Suomessa säävarmaa sähköverkkoa yli 800 kilometriä

Elenia uudistaa tänä vuonna ikääntyvää sähköverkkoa Keski-Suomessa säävarmaksi yhteensä yli 800 kilometriä. Maakaapelointikohteita on yhteensä 13 kunnassa, jotka ovat Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kuhmoinen, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Suurimmat sähköverkkoinvestoinnit tehdään Jyväskylässä, Jämsässä ja Laukaassa. Elenian investoinnit sähkönjakelun varmuuteen Keski-Suomessa nousevat tänä vuonna yli 22 miljoonaan euroon.

Keskijännitteistä runkoverkkoa yhtiö uudistaa Keski-Suomessa lähes 420 kilometriä ja pienjänniteverkkoa lähes 400 kilometriä. Uusia, ympäristöystävällisiä puistomuuntamoita maakunnassa asennetaan 355 kappaletta. Samalla verkosta poistuu satoja pylväsmuuntamoita.

Mittavin säävarmahanke Laukaassa – yli 160 kilometriä

Mittavin uudistushanke on menossa Laukaassa, jossa Elenia uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi yhteensä yli 160 kilometriä kolmessa eri hankkeessa. Samalla rakennetaan lähes 70 säitä kestävää ja ympäristölle ystävällisempää puistomuuntamoa. Laukaan hankkeet etenevät Suolahden sähköasemalta Suolahdentietä Kuusaan suuntaan, Vihtavuoren taajamasta Leppävedelle päin ja Vihtavuoren länsipuolelta Vihtakankaan sähköasemalta Tikkakosken ja Puuppolan suuntaan. Elenian investoinnit Laukaassa kohoavat yli 4,2 miljoonaan euroon. Sähköverkon uudistaminen parantaa Laukaassa sähkönjakelun varmuutta välillisesti yli 2000 Elenian asiakkaalle.

Laukaassa käynnissä olevissa hankkeissa Elenian kumppaneina toimivat TLT Group ja Voimatel Oy.

Elenian verkkoinvestoinnit nousevat tänä vuonna 145 miljoonaan euroon. Yhtiö rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 3 000 kilometriä. Elenian maakaapeloidun sähköverkon osuus nousee 75 prosenttiin vuoden 2028 loppuun mennessä.

Miksi Elenia Säävarma tehdään maakaapeloituna?
- Ikääntyvät ilmajohdot on joka tapauksessa uusittava tulevaisuuden tarpeisiin vuosikymmeniksi eteenpäin.
- Toimitusvarmin ratkaisu digitalisoituvaan arkeen ilmastonmuutoksen lisätessä ilmaverkkoa vaurioittavia sääilmiöitä.
- Puupylväiden käyttöikä on aiempaa lyhyempi kyllästysaineiden ympäristövaatimusten vuoksi.
- Mahdollistaa kustannustehokkaan yhteisrakentamisen, mm. valokuituverkon.
- Turvallisin vaihtoehto ihmisille, linnuille ja muille eläimille, suojassa myös ilkivallalta.
- Ympäristöystävällisin vaihtoehto, mm. uusissa puistomuuntamoissa öljyvuotoriskit minimoitu altailla.
- Metsä- ja viljelysmaata vapautuu ilmajohtojen poistuessa.
- Kestävin ratkaisu harvinaisissa ilmiöissä, esim. jäätyvä sade, metsäpalot.
- Kustannustehokkain elinkaarikustannuksiltaan.

Vihtavuoren länsipuolelta Tikkakosken ja Puuppolan suuntaan säävarmaa kaapeloi TLT Group

Oheisella videolla nähtävällä hankeosuudella Elenia kaapeloi Vihtavuoren länsipuolelta Vihtakankaan sähköasemalta Tikkakosken ja Puuppolan suuntaan. Tällä alueella Elenia rakentaa uutta keskijännitteistä runkoverkkoa 33 kilometriä ja pienjänniteverkkoa 30 kilometriä. Sähköverkon saneerauksen yhteydessä maisemasta poistuu pylväsmuuntamoita, jotka korvataan ympäristöystävällisillä puistomuuntamoilla. Puistomuuntamoita kohteeseen tulee 30.

Elenian urakoitsijana kohteessa toimii TLT Group. Uusi sähköverkko saadaan valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä ja vanha verkko puretaan pois ensi kevääseen mennessä.