Elenia suunnittelee Tervakosken Leppäkoski-Niittumäki-voimajohdon saneerausta

Johdon omistus siirtynyt Tervakoski Oy:ltä Elenialle.

Elenia suunnittelee toukokuussa Tervakoski Oy:ltä Elenian omistukseen siirtyneen Leppäkoski-Niittumäki 110 kV:n voimajohdon saneerausta sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi Tervakoskella.

Parhaillaan Elenia tiedottaa alueen maanomistajille kaupan yhteydessä Elenialle siirtyneen johtoalueen maa-alueiden käyttöoikeudesta, joka jatkuu ennallaan. Voimajohdon omistuksen muutos ei aiheuta kiinteistöomistajille toimenpiteitä.

”Suunnitelmissamme on tulevina vuosina saneerata omistukseemme siirtynyt Leppäkoski-Tervakoski-voimajohto. Nämä suunnitelmat tarkentuvat tämän vuoden aikana ja tiedotamme niistä kiinteistönomistajille erikseen”, kertoo Elenian rakennuttamispäällikkö Santeri Hirvonen.

Hirvonen arvioi, että voimajohto päästäisiin saneeraamaan vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Elenian Tervan sähköasema syöttää sähköä saneerattavaan voimajohtoon, josta Janakkalan taajama saa sähkön. Tervakoski Oy puolestaan suunnittelee paperitehtaansa tarpeisiin uuden oman voimajohdon rakentamista kantaverkosta.

”Meille on hyvä ratkaisu päästä tällä tavoin uudistamaan jo valmiina olevalla johto-osuudella sähkönjakelun varmuutta. Voimme hoitaa sähkönjakelun palveluamme ilman uusia maankäytön rajoituksia. Voimajohtoinvestointimme suunnittelu on valmistumassa loppuvuoden aikana. Suunnittelun aikana teemme yhteistyötä maanomistajien ja viranomaisten kanssa minimoidaksemme mahdolliset haitat. Sitten aikanaan rakentamisvaiheessa sovimme maanomistajien kanssa työalueesta ja käytännöistä”, Hirvonen korostaa.