Olet täällä

Elenia tarkastaa 3D-lentokuvauksin sähköverkon kuntoa Keski-Suomen pohjoisosissa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Elenia lentotarkastaa elokuun ajan keskijännitteistä sähköverkkoa Keski-Suomen pohjoisosissa ja Pohjois-Pohjanmaalla Pihtiputaan ja Pyhäjärven ympäristössä alueilla Keitelepohja, Korppinen, Muurasjärvi, Hiidenkylä, Kangasneva, Rönkkö, Murtoperä, Löytälä ja Venetpalo. Oulaisten ympäristössä tarkastuksia tehdään alueilla Lumimetsä, Ilveskorpi ja Matkaniva. Kalajoen ympäristössä tarkastetaan alueet Tynkä, Rahja, Yppäri ja Parhalahti sekä Siikajoen ympäristössä Siikajoki, Karinkanta ja Hailuoto. Tarkastukset ovat osa Elenian toimenpiteitä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi.
 
Helikopterilennoilla tallennetaan 3D-kuva-aineistoa sähköverkon ympärivuotista tarkastusta ja kunnossapitoa varten. Ilmakuvat ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja luotettavaksi tavaksi tarkastaa sähköverkon kuntoa. Keski-Suomen pohjoisosissa ja Pohjois-Pohjanmaalla kuvauksessa on lähes 1000 kilometriä sähköverkkoa. Kaikkiaan Elenia kuvaa sähköverkkoaan tänä kesänä noin 7000 kilometriä.
 
Muutaman vuoden käytössä ollut työtapa on tehostanut sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta. – Lentokuvauksen avulla löydämme kohteita, joissa sähköverkon alla tai läheisyydessä on tavaraa, joka voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Puutumme mahdollisiin riskeihin ja opastamme maanomistajia turvaetäisyyksistä sähköverkkoon, kertoo käytön suunnittelupäällikkö Heikki Paananen Eleniasta.
 
Kertynyttä kuva-aineistoa voidaan lentää uudelleen tietokoneella ja tutkia sähköverkkoa yksityiskohtaisesti. Ilmakuvat tuovat esiin kohtia, joita aiemmin maasta tehdyssä tarkastuksessa ei ole välttämättä havaittu.
 
Elenian urakoitsijan tarkastajat analysoivat kaksi- ja kolmiulotteisen kuva-aineiston ja tekevät työohjeet kohteen raivaus- ja kunnostustöistä kuvineen suoraan työryhmille. - Vuodenaika ja säät eivät rajoita enää tarkastustyötä, sillä kuva-aineiston avulla voimme tehdä tarkastusta jatkuvasti.


Matalalla sähköverkon yläpuolella lentävässä helikopterissa on useita, erilaista kuva-aineistoa tuottavia kameroita. Kamerat tallentavat sekä tarkkaa lähikuvaa sähköverkosta että laajaa kokokuvaa johtokatualueesta. Laserkeilauksella saadaan erittäin tarkkoja kuvia puuston etäisyyksistä sähköverkkoon. 
 
- Esimerkiksi sähköpylväiden latvarakenteiden, erottimien ja pylväsmuuntamoiden tarkastaminen on jalan tehtävään tarkastukseen verrattuna helpompaa ja nopeampaa. Voimme lähettää asentajat ja raivaajat kunnossapitotöihin mukanaan valmiit työohjeet ja kuvat kohteista, Paananen toteaa.
 

Täsmäraivausta tarpeeseen
 
Verkkokuvauksen avulla Elenia tekee aiempaa tehokkaampaa tarpeen mukaista raivausta. – Kuvien avulla kohdennamme raivaukset todellisen raivaustarpeen mukaan. Poisjäänyt aikaperusteinen raivauskierto ei riittävästi ottanut huomioon puuston alueellisia kasvuolosuhteita, Paananen sanoo.
 
Ilmakuvaus näyttää myös paremmin kohdat, joissa johtokatujen reunapuut kallistuvat sähköverkkoon päin. – Ilmakuvista on helpompi havaita johtokadun ulkopuolelta verkkoa uhkaavat puut. Sähkönjakelun varmuus parantuu, kun poistamme nämä puut jo ennen kuin ne aiheuttavat sähkökatkon asiakkaille, Paananen kertoo.
 
Sähköverkon lentokuvaukset tehostavat myös verkkoinvestointien suunnittelua, kun teknisten verkostokuvien rinnalla on käytössä todelliset kuvat suoraan maastosta. – Verkostosuunnittelijamme käyttävät kuvia päivittäin ratkoessaan verkon saneerauskohteisiin parhaiten sopivia verkostokomponentteja, Paananen toteaa.