Elenia tekee lähes kahden miljoonan euron uudistuksen Karkkilan sähköasemalle

Verkkopalveluyhtiö Elenialla on työn alla Karkkilan sähköasemalla lähes kahden miljoonan euron uudistusinvestointi. Keväällä alkaneet uudistustyöt jatkuvat koko vuoden. Sähköaseman saneeraus valmistuu loppuvuodesta. Se vahvistaa Karkkilan sähkönjakelun varmuutta ja vähentää vikatilanteiden häiriöitä sähkönkäyttäjille.

Elenia uusii Karkkilan sähköasemalla käyttöikänsä päähän tulleet suurjännitekytkinlaitteet, laajentaa aseman 110 kilovoltin ulkokytkinlaitosta nykyisestä sekä vaihtaa asemaa syöttävän voimajohdon pylväitä. Lisäksi aseman päämuuntajia siirretään uusiin suojarakennuksiin. Saneeraukseen kuuluu myös automaatio- ja suojausjärjestelmien päivitykset.

Parempaa varmuutta sähkönjakeluun

− Nyt keväällä keskitymme maanrakennustöihin. Kun maanrakennustyöt on tehty, aloitamme kytkinlaitoksen laajennuksen, joka rakennetaan kevään aikana niin pitkälle kuin mahdollista ilman sähkönjakelun keskeytyksiä, kertoo Elenian sähköasema- ja kunnossapitoprojektien projektipäällikkö Olli Haapamäki.

− Töiden vaatimat sähkönjakelun keskeytysjärjestelyt, osa vanhojen laitteiden purkutöistä ja uusien komponenttien käyttöönotot ovat vuorossa kesällä. Kesäkuun puolivälissä joudumme kertaalleen hetkellisesti katkaisemaan sähköt. Tämän hoidamme yöaikaan ja tiedotamme siitä ennakkoon tekstiviesteillä suoraan asiakkaille, Haapamäki jatkaa.

Käyttöönoton viimeistelyt sekä käytöstä poisjäävien laitteiden purkutyöt tehdään syksyn aikana.

Laajamittaisella ikääntyneitten laitekomponentit uudistamisella sähköaseman käyttövarmuus paranee. Saneerauksen yhteydessä sähköaseman 110 kilovoltin ulkokytkinlaitoksen rakenne muuttuu, mikä mahdollistaa nykyistä monipuolisemmat kytkentäjärjestelyt. Tämä auttaa vähentämään kytkentä- ja vikatilanteiden aiheuttamaa häiriötä sähkönjakelulle.

Pääurakoitsijana Elenialle Karkkilan sähköaseman uudistuksessa toimii Sähkölandia Oy. Voimajohtoihin liittyvät työt toteuttaa Eltel Networks Oy.