Elenia uudistaa Kangasalla välillä Kivisalmi–Pohja vanhaa sähköverkkoa ja rakentaa samalla valokuitua

Elenia uudistaa välillä Kivisalmi–Pohja ikääntyvää sähköverkkoa lähes 62 kilometrin matkalta tämän vuoden aikana. Samalla Elenia rakentaa valokuituverkkoa, joka kulkee osittain samalla reitillä sähköverkon kanssa. Uusi sähköverkko ja valokuituverkko saadaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Elenian sähköverkon rakennustyömaalla kaapeloidaan sähköverkkoa maahan parasta aikaa. Verkon maakaapelointi parantaa sähköntoimituksen varmuutta, kun uusi verkko rakennetaan maan uumeniin suojaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Verkkouudistuksillaan Elenia on nostanut koko verkkoalueensa 76 000 kilometrin sähköverkossa säävarman verkon osuuden tähän mennessä 60 prosenttiin.

Kuhmalahdella työn alla on kaikkiaan reilu 60 kilometriä uutta sähköverkkoa, johon tulee rakentamisen edetessä 31 uutta puistomuuntamoa. Ensi vuoden alkupuoliskolla puretaan vanhat ilmajohdot ja poistetaan 800 vanhaa sähköpylvästä ja 22 vanhaa pylväsmuuntamoa.

"Sähköverkon maakaapeloinnin yhteydessä rakennamme myös valokuituverkkoa, josta reilut 20 kilometriä on samalla reitillä sähkön kanssa. Sähköverkon ja kuituverkon rakentaminen samalla kertaa on järkevää, sillä se säästää aikaa ja kustannuksia, kun samoja reittejä ei tarvitse kaivaa kahteen kertaan", kertoo projektipäällikkö Juha Alhonen Elenialta.

Urakoitsijana alueella toimii Eltel Networks Oy ja maanrakennuksesta huolehtii Tiiko Oy. Projektin arvo sekä sähköverkon uusimisen että kuituverkon rakentamisen osalta on yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Töitä tehdään maalaismaisemassa. Uusi verkko kulkee teiden varsilla sekä metsien ja peltojen laitamilla. Uudistus vaikuttaa parempana sähkönjakelun varmuutena suoraan noin 370 asiakkaaseen ja välillisesti noin 3500 asiakkaaseen.

Säävarma sähköverkko parantaa sähkön toimitusvarmuutta sähköistyvän arjen tarpeisiin samaan aikaan, kun ilmastonmuutos tuo sään ääri-ilmiöitä, jotka vaurioittavat ilmajohtoverkkoja. Maakaapelointi on myös turvallisuudeltaan sekä ympäristön kannalta kestävin ratkaisu korvaamaan ikääntyneitä ilmajohtoja, jotka on uusittava joka tapauksessa.