Olet täällä

Elenia uudistaa Padasjoella yli 30 kilometriä sähköverkkoa maakaapeloimalla

Padasjoen kunta vie samalla eteenpäin laajakaistaverkkoa

Elenia uudistaa parhaillaan Padasjoella Nyystölän ja Maakesken välisellä alueella sähköverkkoa säävarmaksi maakaapeloinnilla. Työn alla on reilut 22 kilometriä vanhaa ilmajohtoa, joka poistuu maisemasta, kun johto-osuus muutetaan säävarmaksi maakaapeliksi.
Maakaapeloitavan sähköverkon reitti kulkee Padasjoen Nyystölästä Maakesken kautta Sallanmäkeen. Työt kohteessa alkoivat elokuun puolivälissä ja tällä hetkellä hankkeesta on maakaapeloitu valtaosa. Uuden verkon käyttöönotto, joka alkoi viime viikolla Nyystölän suunnasta, on parhaillaan menossa.
”Saamme uuden verkon käyttöön joulukuun aikana, ja vanha verkko puretaan kevään mittaan. Ensi vuoden toukokuun loppuun mennessä kaikki on valmista purkutöiden jälkeen. Maankaivuiden jälkeen pistämme keväällä paikat siistiin kuntoon, kun verkko on saatu säiltä turvaan”, kertoo Elenian projektipäällikkö Jari Alanko.

Padasjoella uudistetaan sekä keskijännitteistä runkoverkkoa sekä lähinnä asiakkaita sijaitsevaa pienjänniteverkkoa.
”Tässä hankkeessa maan poveen menee noin 15 kilometriä runkoverkkoa ja yli 16 kilometriä pienjänniteverkkoa. Samalla uudistamme maastosta pois pylväsmuuntamoita korvaamalla ne säitä kestäviksi maassa oleviksi puistomuuntamoiksi, joita reitin varrelle tulee kaikkiaan 13”, Alanko kuvaa hanketta.  
Välillisesti sähköverkon uudistus vaikuttaa Padasjoella lähes 1300 kotitalouteen. Arvoltaan Elenian verkkoinvestointi on noin 750 000 euroa. Rakentamisesta Elenialle vastaa urakoitsijana Elektron E Oy.

Säävarmaa verkkoa kaikkiaan jo yli 4 miljoonalla eurolla

Yhteistyökumppani hankkeessa on Padasjoen kunta, joka asennuttaa samaan kaivantoon Elenian verkon kanssa noin 14 kilometriä laajakaistakuitua.
”Kuntalaiset ja maanomistajat arvostavat, että saamme edistettyä myös laajakaistakuidun etenemistä ja nyt tällä sähköverkon maakaapelointialueella tämä hoituu samalla kerralla. Yhteiskunnan kokonaisetu on, että teemme infrarakentamista yhteistyönä,” toteaa Padasjoen kunnanjohtaja Heikki Jaakkola.
Elenia on Padasjoella maakaapeloinut sähköverkkoa järjestelmällisesti säävarmaksi vuodesta 2011 lähtien tähän mennessä lähes 140 kilometriä kaikkiaan yli 4 miljoonalla eurolla.

”Aiemmin täällä on vedetty johtoja maihin mm. taajamasta Kellosalmen suuntaan, Vesijaon ja Arrakosken alueilla sekä taajamasta Nyystölän suuntaan. Viime vuonna maakaapeloimme taajama-alueen.
”Sähköverkon uudistuksilla sähkönjakelun häiriöistä päästään vähitellen eroon. Myös maanomistajat ovat olleet erittäin myötämielisiä kaapelointiin” projektivastaava Alanko kiittelee.
Elenian verkkoinvestoinnit ovat tänä vuonna noin 115 miljoonaa euroa. Vuosittain Elenia rakentaa maakaapeliverkkoa noin 2 500 kilometriä. Yhtiön tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus 70 %:iin.