Elenia uudistaa sähköverkkoa säävarmaksi Jämsässä ja Mänttä-Vilppulassa neljässä kohteessa

Elenia uudistaa tänä vuonna ikääntyvää sähköverkkoa säävarmaksi usealla työmaalla eri puolilla verkkoaluettaan. Jämsässä työt ovat alkaneet jo kahdella työmaalla ja kolmas starttaa elokuussa. Mänttä-Vilppulassa töitä tehdään parasta aikaa yhdellä työmaalla. Kaikilla neljällä alueella on tavoitteena saada uusi verkko käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä.

Jämsän ja Mänttä-Vilppulan verkkouudistusten arvo on yhteensä reilut kolme miljoonaa euroa. Sähköverkon maakaapelointi parantaa sähköverkon toimintavarmuutta, kun uusi verkko rakennetaan maan uumeniin turvaan myrskyiltä, ukkosilta ja lumikuormilta. Säävarman verkon osuus on kasvanut tänä keväänä Elenian 76 000 kilometrin sähköverkosta 60 prosenttiin.

Keski-Suomen kohteissa kaivuutyöt ovat jo käynnissä kolmella työmaalla: Jämsässä Kaivannontien-Selkäniemen työmaalla ja Jokisuun-Tyryn työmaalla sekä Mänttä-Vilppulassa Pekanniemen-Koikantien työmaalla. Neljännen työmaan,  Hämepohjan työt käynnistyvät elokuun alussa.

Kaikilla neljällä alueella on tavoitteena saada uusi verkko käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. Ensi talven ja seuraavan kevään aikana puretaan vanhat ilmajohdot, joita kertyy neljältä työmaalta yhteensä reilut 90 kilometriä. Sähköverkon uudistus vaikuttaa suoraan reiluun 300 asiakkaaseen ja välillisesti muutamiin tuhansiin asiakkaisiin.

Jämsässä Kaivannontien-Selkäniemen työmaalla sähkötyöt hoitaa Omexom ja aliurakoitsijana maanrakennuksesta huolehtii Joupet Oy. Jokisuun-Tyryn työmaalla urakoitsijana toimii JTT Power Oy ja maanrakennuksen hoitaa Jämsänkosken kuljetus ja huolto Järvi Oy. Hämepohjassa työt tekee Netel Oy ja maanrakennuksen hoitaa Tiiko Oy. Mänttä-Vilppulassa Pekanniemen-Koikantien työmaalla urakoi Voimatel Oy ja aliurakoitsijana Joupet Oy.

Kaivannontien-Selkäniemen urakan arvo on lähes 600 000 euroa, Jokisuun-Tyryn yli 800 000 euroa, Hämepohjan 660 000 euroa ja Pekanniemen-Koikantien noin miljoona euroa.

Mänttä-Vilppulassa kilometri kaapelia järveen

Kaikki työmaat sijaitsevat haja-asutusalueella.

”Kaivannontien-Selkäniemen työmaalla Fingridin linja kulkee työmaan halki, minkä vuoksi johtoalueella kaapelit asennetaan putkeen. Työmaalle tulee reilut 17 kilometriä uutta kaapelia ja 12 uutta puistomuuntamoa. Vanhaa ilmaverkkoa puretaan kuutisentoista kilometriä”, kertoo projektipäällikkö Arttu Kaprali Eleniasta.

Pekanniemen-Koikantien työmaalla Mänttä-Vilppulassa puolestaan osa uusista kaapeleista on vesistökaapelia.

”Kaapelia upotetaan kilometrin matkalta järvenpohjaan Lyhdeselällä Pekanniemen ja Lietunsalon välillä. Tämä vaatii aluehallintoviraston luvan, joka on käsittelyssä tällä hetkellä”, toteaa Elenian projektipäällikkö Pasi Seppi.

Koko työmaalle tulee vajaat 50 kilometriä uutta kaapelia ja 17 uutta puistomuuntamoa. Vanhaa ilmaverkkoa puretaan noin 30 kilometriä.

Hämepohjassa rakennetaan syksyllä reilut 15 kilometriä uutta sähköverkkoa ja 10 uutta puistomuuntamoa. Vanhaa verkkoa puretaan pois reilut 16 kilometriä.

Jokisuun-Tyryn työmaalla puolestaan uutta kaapelia tulee reilut 30 kilometriä ja uusia muuntamoja 17. Vanhaa ilmaverkkoa puretaan noin 30 kilometriä.

Nyt tehtävät sähköverkon uudistukset täyttävät tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmän tarpeita, parantavat huoltovarmuutta ja ovat ympäristöystävällisiä, kun puistomuuntamoissa on öljykaukalot estämässä ympäristövahinkoja. Ilmajohtojen alta myös vapautuu maa-alueita muuhun käyttöön.