Elenia vaihtaa Keski-Suomessa 13 000 sähkömittaria

Elenia asentaa Jämsässä, Koskenpäässä ja Jämsänkoskella noin 13 000 asiakkaalleen uuden, älykkään sähkömittarin. Asennukset alkavat kesäkuun aikana ja jatkuvat vuoden loppuun.

Uusi sähkömittari avaa asiakkaalle uusia mahdollisuuksia oman sähkönkulutuksensa seurantaan. Uudet ominaisuudet voi ottaa maksutta käyttöön Elenian AinaLab-palvelussa. Palvelussa voi seurata sähkönkulutusta lähes reaaliajassa ja sähkökuormien jakaantumista tarkastella vaihekohtaisesti. Uusi sähkömittari mahdollistaa myös kuormanohjauksen, jonka avulla sähkönkäyttöä voi ajastaa haluttuun ajankohtaan. Ohjausvaihtoehtoja on useita erilaisia, kuten aikaan tai sähkön pörssihintaan perustuva ohjaus. Lisäksi uudessa älymittarissa on HAN-portti, jonka avulla mittaustietoa voi hyödyntää esimerkiksi kotiautomaatiota varten.

”Tavallisesti eri sähkönkulutuksen seurantapalveluissa kokonaiskulutustieto on saatavilla päivän tai parin viiveellä. Elenian AinaLab-palvelussa kulutustieto on nähtävissä vaihekohtaisesti, ja sen viive on parhaimmillaan vain muutaman minuutin, yleensä korkeintaan tunnin mittainen”, kertoo Elenian asiakkuus- ja sidosryhmäpäällikkö Sanni Harala.

Asiakkaat saavat mittarinvaihdostaan kirjeitse lisätietoa hyvissä ajoin ennen asennusaikaa. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton.

Asennukset ovat osa Elenian mittausuudistusta, jossa Elenia vaihtaa kaikkiaan 400 000 asiakkaansa sähkömittarit uusiin. Noin 40 000 asiakkaalla on tätä uudemmat mittarit, jotka vaihdetaan myöhemmin. Tähän mennessä jo yli 250 000 Elenian asiakasta on saanut uuden, älykkään sähkömittarin. 

Testattua teknologiaa

Teknologia-alustan uusille palveluille on luonut sähkömittari- ja järjestelmätoimittaja Aidon yhteistyössä Elenian kanssa. Sähkömittareiden asennuksen Elenialle toteuttaa Elvera.

”Edistämme puhdasta siirtymää uudistamalla sähköverkkoa ja sen teknologiaa sekä kehittämällä asiakkaille uusia palveluita. Älykkään sähköverkon merkitys on ilmastoratkaisuissa keskeinen”, Harala sanoo.