Olet täällä

Elenia vaihtaa Orivedellä 3000 asiakkaan sähkömittarit uusiin

Elenia vaihtaa Orivedellä noin 3000 asiakkaalleen uudet sähkömittarit. Nyt käytössä olevat mittarit ovat tulossa käyttöikänsä päähän. Mittareiden vaihto on osa Elenian palveluiden kehittämistä, ja on asiakkaille maksuton.

Elenia on aloittamassa uusien sähkömittareiden asennukset Orivedellä yhteistyössä kumppaninsa Voimatel Oy:n kanssa. Asennukset alkavat talvella ja jatkuvat kesään 2021. Uudet älykkäät sähkömittarit Elenialle toimittaa kotimainen Aidon Oy.

Asiakkaat ja isännöitsijät saavat mittarinvaihdosta ennakkotiedon postitse näinä päivinä sekä kotitaloudet vielä myöhemmin erikseen ehdotuksen asennusajasta.

”Jos ehdottamamme asennusaika ei sovi, voi asiakas varata itselleen sopivan ajan. Opastamme yhdessä asennuskumppanimme Voimatelin uuden ajan sopimisen asiakkaille kirjeessämme”, kertoo asiakkuuspäällikkö Sanni Harala Eleniasta.

Ennen asennusajan vahvistusta asiakkaitten ei tarvitse tehdä mitään.

Energian tuotanto ja käyttö muuttuvat – sähköverkkopalvelut uudistuvat

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sähköä tuotetaan yhä enemmän auringolla ja tuulella, jolloin sään vaihtelut vaikuttavat sähköntuotannon määrään. Tarve sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen kasvaa.

Samaan aikaan sähkönkäyttö kasvaa luovuttaessa fossiilisista energialähteistä. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat. Syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä energialainsäädännön uudistuessa.

Kaikki tämä tarvitsee toimiakseen teknologian uusimpia ratkaisuja sähköverkossa ja sähkönkulutuksen mittauksessa. Lähivuosina sähkönmittauksen uudistuminen antaa Elenian asiakkaille nykyistä reaaliaikaisempaa tietoa heidän omasta sähkönkulutuksestaan.

”Uusiutuvan sähköntuotannon kasvaessa ja liikenteen sähköistyessä koko energiajärjestelmä muuttuu, mikä vaatii myös sähköverkkopalveluiden kehittämistä. Valmistaudumme muutoksiin uudistamalla kehitystyöllämme sähköverkkoa, sen teknologiaa sekä sähkönkulutuksen mittausta”, Harala sanoo.

Lisätietoja uudistuksesta