Elenia valitti markkinaoikeuteen valvontamenetelmien muutoksista

Vuoden alusta voimaan tulleet Energiaviraston vahvistamat uudet valvontamenetelmät heikentävät perustavalla tavalla sähköverkkoyhtiöiden toimintaedellytyksiä ja investointikykyä, mikä on vastoin sähkömarkkinalain vaatimuksia.

Energiaviraston uudet valvontamenetelmät vuosille 2024–2027 ja 2028–2031 tulivat voimaan vuoden alussa. Elenia vaatii markkinaoikeudelle 29.1.2024 tekemässään omassa valituksessaan muutoksia valvontamenetelmiin. Samaan aikaan noin 70 verkkopalveluyhtiöitä on hakemassa Energiaviraston päätöksiin muutosta markkinaoikeudessa. Tämä kattaa Suomen sähköverkkopalveluista lähes 100 prosenttia.

Energiaviraston valvontamenetelmämuutokset rikkovat perustavalla tavalla regulaation ennakoitavuutta, mikä on vastoin aiempia käytäntöjä. Ennakoimattomat ja radikaalit muutokset valvontamenetelmiin erityisesti verkon arvon jäädyttämisen osalta nostavat rahoituskustannuksia ja heikentävät merkittävästi yhtiöiden toimintaedellytyksiä ja kykyä investoida verkon kehittämiseen sähkömarkkinalain vaatimalla tavalla. Uudet valvontamenetelmät pienentävät sähköverkkoyhtiöiden sallittua liikevaihtoa etenkin pitkällä aikavälillä. Elenia pitää muiden sähköverkkoyhtiöiden tapaan Energiaviraston valvontamenetelmiin tekemiä muutoksia osin lainvastaisina ja kohtuuttomina.

Verkkoyhtiöille on tärkeää, että valvonnan periaatteet ovat selkeät ja yhdenmukaiset. Valvontamenetelmien tulisi samanaikaisesti varmistaa, että asiakkaiden verkkopalvelumaksut pysyvät kohtuullisina, ja että verkkoyhtiöt voivat jatkaa investointeja sähköverkkoihin sekä verkkopalveluiden kehittämiseen asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Vuoteen 2031 ulottuvat valvontamenetelmät eivät toteuta jälkimmäistä vaatimusta eikä valvontamenetelmät ole tältä osin sähkömarkkinalain mukaiset.

Uudet valvontamenetelmät vaarantavat verkkoinvestointien toteuttamisen seuraavan vuosikymmenen alkuun saakka, mikä on täydessä ristiriidassa Suomen puhtaan siirtymän ja hiilineutraaliustavoitteiden kanssa. Toisin kuin Euroopan unionin komissio näkee sähköverkoilla keskeisen roolin puhtaan siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa, Suomessa Energiavirasto on jättänyt tämän kehityksen kokonaan huomiotta valvontamenetelmissä. Muun muassa yhteiskunnallisten vaikutusten osalta valvontamenetelmien vaikutustenarviointi on täysin puutteellinen.