Elenialle erinomaiset tulokset vastuullisuutta mittaavassa GRESB-arvioinnissa 2018

Elenia osallistui viime kesänä ensimmäistä kertaa kansainväliseen infrastruktuurialan vastuullisuutta mittaavaan Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arviointiin eli GRESB Infrastructure Assessmentiin. Elenia sai arvioinnissa täydet viisi tähteä. Arvioinnissa oli mukana Elenian kaikki liiketoiminnat.

GRESB on kiinteistö- ja infrastruktuurialalle räätälöity vastuullisuuden tutkimus- ja benchmark-työkalu, jonka avulla nostetaan esille toiminnan vastuullisuutta ja saadaan arvokasta kansainvälistä vertailutietoa yrityksen toiminnasta ja suorituskyvystä. GRESB-arviointi on aikoinaan lähtenyt liikkeelle kiinteistöalalta, josta se on laajentunut infra-alalle. Infra-alalle suunnattu GRESB Infrastructure Assessment järjestettiin nyt kolmatta kertaa.

GRESB-arvioinnissa mitataan yrityksen toimintaa ja onnistumista usealla eri osa-alueella ympäristöasioissa, sosiaalisessa vastuussa sekä hyvässä hallintotavassa eli ns. ESG-asioissa (Environment, Social and Governance).

Elenian kokonaistulos oli 81, mikä on selvästi arviointiin osallistuneiden infra-alan yhtiöiden keskitason yläpuolella. GRESB Infrastructure Assessmentiin osallistui maailmanlaajuisesti kaikkiaan 280 infrayhtiötä. Elenia oli kokonaistuloksissa 17. Eurooppalaisten 173 yhtiön joukossa Elenian sijoitus oli 12. Network Utility -sektorissa Elenian sijoitus oli viides 26 yhtiön joukossa. Eurooppalaisten 11 yksityisomisteisen verkkoyhtiön joukossa Elenian sijoitus oli neljäs.

Vastuullisuus on toimintamme jatkuvaa kehittämistä. On hienoa saada tunnustusta tähän asti tekemästämme työstä. Tulemme hyödyntämään GRESB-arvioinnin tuloksia oman ESG-kehittämisohjelmamme suunnittelussa ja toteutuksessa sekä alan kehityksen seurannassa. GRESB tulee jatkossa olemaan meille työkalu vastuullisuuden ja ESG-asioiden kehittämisessä ja arvioinnissa. Aiomme olla mukana GRESB-arvioinnissa myös ensi kesänä.

Elenia
Viestintä