Elenialle myönnetty WWF:n Green Office -sertifikaatti

Elenia on saanut WWF:n Green Office -sertifikaatin tunnuksena laadukkaasta työyhteisön ja toimitilojen ympäristöjärjestelmästä sekä sitoutumisesta jatkuvaan ekotehokkuuden parantamiseen.

Sertifikaatin edellytyksenä on Green Officen mukainen yrityksen itsearviointi, tavoitteiden asettaminen ja toimenpidesuunnitelman laatiminen sekä WWF:n suorittama tarkastuskäynti yrityksen tiloissa. Osa Elenia-konsernista on ollut mukana Green Officessa jo vuodesta 2018 asti ja nyt elokuussa 2021 hyväksytysti suoritetun toimistotarkastuksen myötä sertifikaatti laajeni koskemaan koko Eleniaa. Tarkastus järjestettiin koronatilanteen vuoksi etänä.

Elenian tavoite on työyhteisön ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kestävien toimintatapojen edistäminen. WWF kannustaa Green Officessa mukana olevia organisaatioita toimimaan ympäristövastuullisesti ja ottamaan edelläkävijänä käyttöön ekotehokkaita ratkaisuja. Elenian toimistolla mm. käytetään tuulivoimalla tuotettua sähköä ja lajitellaan jätteet. Lisäksi Elenia tukee työmatkapyöräilyä ja panostaa ekologisuuteen toimiston tarjoiluissa.

Elenia on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja jatkuvasti ekologisuutta kehittäen Green Officen ohjaaman mallin avulla. WWF Green Office on osa WWF Suomea.