Elenian ja kumppaneiden yhteistyönä syntyneillä turvallisuussäännöillä estetään tapaturmia

Elenia on lanseerannut yhdessä urakoitsijakumppaneidensa kanssa laatimansa Terveenä kotiin -turvallisuussäännöt. Turvallisuussääntöjen tavoitteena on estää vakavat ja kuolemaan johtavat tapaturmat työmailla sekä parantaa koko alan työturvallisuuden tasoa.

Terveenä kotiin -turvallisuussäännöt kertovat yksinkertaisessa ja tiiviissä muodossa jo laista ja säännöksistä tutut työturvallisuusohjeet. Turvallisuussääntöjä on jatkossa noudatettava Elenian työmailla aina, ja ne koskevat kaikkia Elenian töissä olevia sekä työmailla vierailevia.

Turvallisuussäännöt koostuvat kahdesta osasta, joista toisella halutaan nostaa esiin turvallisuusasenteen merkitystä työturvallisuuden toteutumisessa ja toisessa kiinnitetään huomio turvallisiin työtapoihin eri tehtävissä.

Asenteen kulmakivinä ovat osaaminen, ennakointi ja riskinarviointi sekä välittäminen. Tärkeintä on se, että jokaisella on oikeus ja velvollisuus pysäyttää työt työmaalla, jos niitä ei voida suorittaa turvallisesti.

Turvallisia työtapoja turvallisuussäännöissä tarkastellaan sähkötöiden, suojavarusteiden ja työvälineiden, työmaan turvallisuuden, korkealla työskentelyn, kone- ja nostotöiden sekä liikenteen näkökulmista.

Työturvallisuuden turvallisuussäännöt ovat englanniksi ”Life Saving Rules”, joka kuvaa hyvin sääntöjen tarkoitusta. Tavoitteena on, että kaikki Elenian töitä tekevät pääsevät työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

TEKO terveenä kotiin -turvallisuussääntöjen teaser-animaatio
Kuva, jossa kaikki turvallisuussäännöt lueteltuna