Elenian kestävää kehitystä ja ESG-vaikutuksia arvioitu jo viiden vuoden ajan – GRESB 2022 -tulos erinomainen 96

Elenia jatkaa kestävää kehitystä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun teemoissa sekä hyvän hallintotavan johtamisessa. Elenia sai vuoden 2022 GRESB-vastuullisuusarvioinnista jälleen erinomaisen tuloksen, 96 ja täydet viisi tähteä. Tulos nousi viime vuodesta yhden pisteen.

Seitsemättä kertaa järjestettyyn GRESB Infrastructure Assessmentiin osallistui maailmanlaajuisesti kaikkiaan 649 infrayhtiötä (vuonna 2020 infrayhtiötä oli 406 ja vuonna 2021 549). Elenia on tässä joukossa sijalla 46. Network Utilities: Electricity Distribution Companies -sarjassa Elenia oli kolmannella sijalla 10 osallistujan joukosta. Elenia osallistui arviointiin viidettä kertaa.

Sidosryhmien ja yhteiskunnan odotukset yritysten kestävään liiketoimintaan kasvavat vuosi vuodelta. Yritysten tulee näyttää selkeästi ja läpinäkyvästi, että ne huomioivat eri ESG-tekijät (environment, social, governance) liiketoiminnassaan ja toteuttavat ESG-teemojen vaikutusten arviointia. GRESB 2022 -tulos osoittaa, että Elenia tekee vastuullisia valintoja energia- ja ilmastotyössä sekä päästövähennystavoitteiden toteutumisessa. Elenia jatkaa vankkumatonta kehityspolkua hyvän hallintotavan ylläpitämisessä, riskienhallinnassa ja sidosryhmäyhteistyössä läpi vihreän siirtymän. Tulevan vuoden vastuullisuuden kehittämiskohteita ovat mm. päästövähennystavoitteiden läpivienti onnistuneesti, ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoitteen implementointi ja biodiversiteettitekijöiden huomioiminen liiketoiminnassa.

kuvituskuva omenasta puussa ja GRESB-arvioinnin viisi tähteä

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on kiinteistö- ja infrastruktuurialalle räätälöity kansainvälinen vastuullisuuden vertailu, jonka avulla arvioidaan yrityksen vastuullista toimintaa ja suorituskykyä ESG -mittareiden avulla (Environmental = ympäristövastuullisuus, Social = sosiaalinen vastuu ja Governance = hyvä hallintotapa). Vastuullista toimintaa ja suorituskykyä mitataan mm. yrityksen sisäisissä toimintaperiaatteissa, työntekijöiden keskuudessa, sidosryhmäyhteistyössä ja toimitusketjuissa.