Olet täällä

Elenian säävarma sähköverkko laajenee Hartolassa ja Sysmässä

Sähköverkkoyhtiö Elenia jatkaa Hartolassa ja Sysmässä investointeja sähkönjakelun varmuuteen.

Parhaillaan on menossa sähköverkon maakaapelointi säävarmaksi Hartolan sähköasemalta Ylemmäisille. Sähköverkko viedään turvaan säiltä Valittulantieltä Ylemmäisille lähelle Nokkalaa sekä edelleen Lampelan- ja Juurikkaojantietä pitkin Leppäkoskelle.

Elenian maakaapelointihanke on edennyt kevään kuluessa ja tällä hetkellä kaapelia uusista johto-osuuksista on viety maahan pitkälti yli 30 kilometriä. Työn alla olevassa maakaapeloinnissa uudistetaan 25 kilometriä keskijännitteistä runkoverkkoa ja 15 kilometriä pienjänniteverkkoa. Maastoon sopivia uusia puistomuuntamoita tulee näille johto-osuuksille 23.

Uuden sähköverkon käyttöönotto on alkanut sähköaseman suunnasta. Maakaapelointi ja käyttöönotot jatkuvat niin, että koko uusi verkko-osuus on käytössä elokuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen alkavat syksyllä vanhan ilmajohtoverkon purkutyöt, jotka valmistuvat joulukuussa. Näin urakoitsijan töitä tasataan vuoden mittaan.

”Hartolassa olemme maakaapeloineet sähköverkkoa järjestelmällisesti säävarmaksi vuodesta 2013 lähtien. Ensisijaisen tärkeää on saada johtolähdöt sähköasemalta maan uumeniin. Kun sähköaseman taajama-alue on maakaapeloitu, heijastuu se sähkönjakelun varmuuteen merkittävästi laajemmalle”, kertoo Elenian projektivastaava Jari Alanko.

Taajaman sähköaseman johtolähtöjä Elenia on maakaapeloinut Sysmän suuntaan vuonna 2013, Vuorenkylän suuntaan vuonna 2014 ja edelleen Metsäkoski–Pohjola–Kalhon suuntaan vuonna 2015.

Sysmässä sähköverkon kaapeloinnit jatkuvat Sysmän taajamasta etelän suuntaan Vääksyntietä myötäillen Asikkalan rajalle. Lisäksi kaivetaan Karilanmaalla Suomennurmentiellä Naumintielle asti sekä Rautlahdentietä Rautlahteen. Kaivuutyöt ovat alkaneet toukokuussa Auhjärven kohdalta kohti etelää. Uutta kaapeloitua verkkoa on otettu jo käyttöön Kotiniemen suuntaan. Elokuussa alkavat kaivuutyöt Sysmän taajamasta kohti Virtaata. Tällä osuudella on vielä maastosuunnittelu meneillään.

Hankkeet ovat jatkoa 2015 Virtaalla tehdylle kaapeloinnille. Näissä uusissa projekteissa kaapeloidaan keskijännitteistä runkoverkkoa 36 kilometsiä ja pienjänniteverkkoa 21 kilometriä. Uusia puistomuuntamoita asennetaan 31. Hankkeet valmistuvat uuden verkon osalta joulukuussa ja purkutyöt on tavoitteena saada valmiiksi maaliskuussa 2017.

Sysmässä on maakaapeloitu sähköverkkoa jo vuodesta 2009. Hankkeet ovat edenneet Onkiniemen suuntaan 2009 ja 2013, Liikolan suuntaan 2013, Särkilahden suuntaan 2014 sekä taajamassa vuosina 2013 ja 2014.

”Keskijännitteinen runkoverkko alkoi Hartolassa ja Sysmässä tulla teknisesti tiensä päähän. Lisäksi sähköverkon sijainti on vianhoidollisesti varsin hankala. Sähköverkon uudistuksilla sähkönjakelun häiriöistä päästään vähitellen eroon. Myös maanomistajat ovat olleet erittäin myötämielisiä kaapelointiin” projektivastaava Alanko kiittelee.

Tämän kesän sähköverkkouudistukset vaikuttavat välillisesti yli 2800 sähkönkäyttäjään alueella. Verkon uudistamiseen Hartolassa ja Sysmässä Elenia satsaa tänä vuonna noin 3,5 miljoonaa euroa. Elenian urakoitsijana kohteissa työtä tekee Verkonrakentaja Wire Oy. ”Maankaivuiden jälkeen pistämme paikat siistiin kuntoon, kun verkko on saatu säiltä turvaan”, Alanko lupaa.

Elenian verkkoinvestoinnit ovat tänä vuonna noin 115 miljoonaa euroa. Vuosittain Elenia rakentaa maakaapeliverkkoa noin 2 500 kilometriä. Yhtiön tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä nostaa maakaapeloidun sähköverkon osuus 70 %:iin.

Lisätietoa: Jari Alanko, projektivastaava, Elenia Oy, puh. 040 6472400