Elenian sähköverkosta nyt 60 prosenttia säävarmaa – vuosikymmenessä verkkoinvestoinnit yli miljardi euroa

Säävarman verkon osuus Elenian 76 000 kilometrin sähköverkosta on noussut 60 prosenttiin. Investointimme säävarmaan verkkoon ylittävät miljardi euroa. Työtä tämä on tuonut yli 10 000 henkilötyövuotta.

Vihreä siirtymä uudistaa yhteiskuntaa ja energia-alaa työssä ilmastonmuutosta vastaan. Toimiakseen energiajärjestelmä tarvitsee älykkään sähköverkon. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvu vaatii tehokkaita teknologiaratkaisuja. Markkinoille tarvitaan kulutusjouston mahdollistavia toiminnallisuuksia sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseksi.

Elenian sähköverkon uudistukset täyttävät tulevaisuuden energiajärjestelmän tarpeet, verkko on huoltovarma, turvallinen ja ympäristöystävällinen. Älykästä, säävarmaa sähköverkkoa rakentamalla huolehdimme arjen sujuvuudesta sekä osaltamme huoltovarmuudesta.

Myrsky, ukkoset ja lumikuormat aiheuttavat edelleen sähkökatkoja. Sähkönjakelun häiriöissä toimimme varautumissuunnitelman ja Suurhäiriöpelikirjan mukaan. Olemme ympäri vuorokauden valmiudessa sähkökatkojen hoitoon. Suurhäiriöissä toimimme ennakoivasti ja tehokkaasti huomioon ottaen vastuun turvallisuudesta. 

Suomella on vahvat tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Sähkönkäyttö kasvaa nyt ja tulevaisuudessa luovuttaessa fossiilisista energialähteistä. Sähköautot yleistyvät, samoin kotien ja kiinteistöjen aurinkovoimalat, syntyy uudenlaisia energiayhteisöjä.

Elenian menossa oleva sähkönkulutuksen mittausuudistus luo pohjaa tulevaisuuden energiapalveluille ja asiakkaillemme. Kehitystyömme mahdollistaa tulevaisuudessa asiakkaille tärkeän sähkönkulutuksen jouston ja virtuaalivoimalat.

Palvelukehityksemme

2004–2008 Älykkäät sähkömittarit asiakkaillemme ensimmäisenä Suomessa. Kansallinen mittausasetus voimaan 2009.

2007 Sähkökatkojen karttapalvelu ensimmäisenä Suomessa. Kansallinen verkkopalveluyhtiöiden yhteinen kartta käyttöön 2015.

2008 Sähkökatkojen tekstiviestipalvelu ensimmäisenä Suomessa. Vastaava palvelu myöhemmin myös muille aloille.

2009 Päätös rakentaa säävarmaa sähköverkkoa. Toimitusvarmuuslaki voimaan 2013. Hyvitys asiakkaille yli 6 tunnin sähkökatkosta edelleen ainoana Suomessa.

2010 Tuntitasoinen sähkönkulutuksen seuranta ensimmäisenä Euroopassa.

2013 Elenia Säävarma karttapalvelu ensimmäisenä Suomessa. Maksuton nettipalvelu sähkönkulutuksen seurantaan ja sähköverkkopalveluihin.

2017 Testihanke kulutusjouston markkina-alustan luomiseksi.

2018–2025 Uuden sukupolven älykkään sähkönmittauksen ratkaisut ja asennukset asiakkaillemme. Sähköverkon digitaalisen kunnonhallinnan kehittäminen. Akustoratkaisu varavoimana sähkökatkoissa.

Elenia Säävarma logo
Käynnissä sähköverkon maakaapelointi, kaivuri ja työmiehiä