Olet täällä

Elenian Turvallisuusmanifestiin mukaan uusia kumppaneita

Elenian ja sen kumppaneiden välistä turvallisuustyötä ohjaavaan Turvallisuusmanifestiiin on allekirjoituksin liittynyt mukaan kahdeksan uutta kumppania. Turvallisuusmanifesti tähtää sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon työturvallisuuden tason nostoon. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei tapahdu.

  • Infra Builders Oy
  • Kuortaneen Kaivin Oy
  • Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy
  • Saarijärvi Infra Oy
  • Tiiko Oy
  • EleGrid Oy
  • Sähkö-Wire Oy
  • Destia Oy                

Elenian Turvallisuusmanifestissa ja siihen liittyvässä TEKO – terveenä kotiin -hankkeessa ovat mukana kaikki Elenian sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon pääurakoitsijat. Yhtiöt kantavat verkostona myös vastuuta, että tietoisuus ja turvalliset työtavat menevät käytäntöön yhtiöiden alihankkijoille. Hankkeen vaikutus ulottuu jopa tuhanteen työntekijään Elenian työmailla.

TEKO - terveenä kotiin -hanke nostaa turvallisuuden eri tavoin näkyvästi esiin. Kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet käsitellään niiden välttämiseksi tulevaisuudessa. Elenian ja kumppaneiden turvallisuuskoulutus ja -perehdytys on jatkuvaa.