Elenian verkkoon liitetyistä tuulipuistoista julkaistiin kätevä karttapalvelu

Elenia toteutti yhdessä tuulivoimakonsulttiyhtiö Etha Windin kanssa karttapalvelun, josta näkee helposti kaikki Elenian verkkoon liitetyt valmistuneet ja rakenteilla olevat tuulipuistot.

Tuulivoima on kasvanut merkittäväksi sähkön tuotantomuodoksi Suomessa ja tuulivoimaloiden noustessa maisemaan myös ihmisten kiinnostus tuulivoimaa kohtaan kasvaa. Uudesta karttapalvelusta näkee kätevästi kokonaisnäkymän Elenian verkkoon liitetyistä tuulipuistoista ja yksittäisistä voimaloista. Karttaa zoomaamalla voi tutustua tarkemmin tiettyyn alueeseen ja hakutoiminnolla etsiä puistoja kunnittain.

”Elenian verkossa tuotetaan noin viidennes Suomen tuulisähköstä. Kartta kertoo avoimesti, missä nämä verkkoomme liitetyt puistot ja voimalat sijaitsevat ja minne niitä on rakenteilla” kertoo Elenian tuulivoimaan keskittynyt yhteyspäällikkö Lasse Sarhela. ”Karttapalvelu toteutettiin yhteistyössä vaasalaisen Etha Windin kanssa ja yhteistyö kartan räätälöinnissä tarpeisiimme oli sujuvaa” Sarhela jatkaa.

”Etha Windin oma tuulivoimakartta on julkaistu ensimmäisen kerran messuilla vuonna 2015 ja verkkoversiona 2016. Olimme iloisia Elenian yhteydenotosta koskien kartan räätälöintiä Elenian verkkoa koskevaksi. Projekti oli teknisesti ja visuaalisesti erittäin innostava” kommentoi Etha Windin ryhmäpäällikkö Jukka Rönnlund.

Elenian rooli tuulivoimatuotannossa on liittää niin yksittäiset tuulivoimalaitokset kuin kokonaiset tuulipuistot osaksi toimivaa sähköjärjestelmää ja varmistaa uusiutuvan energian siirto sähkömarkkinoiden käyttöön. Tuulivoimalla tuotettu sähkö on lähes hiilidioksidivapaata ja tuuli on itsessään uusiutuva ja päästötön energiamuoto.

”Ilmastotekojen merkityksen kasvaessa ja teknologian kehittyessä tuulivoiman rooli sähköntuotannossa kasvaa huimasti. Näyttäisi siltä, että tämän vuoden aikana Elenian verkkoon liitetään tuulivoimaa 250 MW ja vähintään saman verran tullaan liittämään vuonna 2022.” Sarhela toteaa. ”On hienoa, että päivittyvän karttapalvelun kautta kuka vain voi seurata tuulipuistojen rakentamista ja valmistumista.”

Elenian verkkoon liitetyt tuulipuistot kartalla