Energia 247 Oy:n asiakas: Tee heti uusi sähkösopimus varmistaaksesi sähkönsaantisi

Energiavirasto on ilmoittanut Elenialle, että sähkönmyyjä Energia 247 Oy on lopettanut toimintansa sähkönmyyjänä ja samalla yhtiön sähköntoimitus on päättynyt 4.12.2021. Energia 247 asiakkaiden on heti tehtävä uusi sähkönmyyntisopimus valitsemansa sähkönmyyjän kanssa. Asiakkaan on toimittava viipymättä, sillä uusi sähkönmyyjäsi tarvitsee vähintään 14 vuorokautta sähköntoimituksen aloittamiseen.

Uuden sähkönmyyjän hankkiminen on asiakkaan velvollisuus. Elenia huolehtii Energiaviraston vaatimalla tavalla sähkön toimittamisesta kolmen viikon ajan lähetettyään tänään kirjeen niille Energia 247 asiakkaille, joilla ei vielä ole uuttaa sähkönmyyjää. Jos asiakas ei tänä aikana tee uutta sähkönmyyntisopimusta valitsemansa sähkönmyyjän kanssa, voidaan sähköntoimitus katkaista.

Uusi sähkönmyyjä ilmoittaa sähköntoimituksensa aloittamista Elenialle. Normaalisti sähköntoimitus alkaa 14 vuorokauden kuluttua asiakkaan ja myyjän tekemästä sopimuksesta. Tietoa sähkönmyyjien sähkötarjouksista on saatavilla esimerkiksi Energiaviraston www.sahkonhinta.fi -palvelussa

Pahoittelemme osaltamme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Tarvittaessa lisätietoa saa energiavirasto.fi/ajankohtaista sekä Elenian asiakaspalvelusta