Olet täällä

Energiateollisuus tiedottaa: Aila katkaisi sähköt 100 000:lta

Tiedote.
Julkaistu: 18.09.2020
Energiateollisuus ry

Toimitusvarmuusinvestoinnit ovat vähentäneet sähkökatkoja aiempiin myrskyihin verrattuna

Eilinen Aila-myrsky pyöri Etelä-Suomen yllä runsaan vuorokauden ja katkaisi sähköt yli 100 000 asiakkaalta. Pahimmillaan yli 90 000 asiakasta oli samanaikaisesti ilman sähköä. Aamulla keskeytyksen piirissä oli 25 000 asiakasta.

- Aila vahvisti, että sähköverkkoon jo tehdyt investoinnit parantavat toimitusvarmuutta. Sähköt katkeavat yhä harvemmalta ja viat saadaan korjattua aikaisempaa nopeammin, toteaa Energiateollisuuden (ET) johtaja Kenneth Hänninen.

Ilmajohtoja on korvattu maakaapeleilla ja johtoja on siirretty metsistä tienvarsille. Metsässä olevien johtojen säävarmuutta on parannettu hoitamalla vierimetsiä.

Energiateollisuuden sähkökatkokarttapalvelun mukaan sähkökatkot koskivat yhteensä yli 100 000:tta asiakasta. Pahimmillaan sähköt olivat poikki runsaalla 90 000 asiakkaalla. Vakiokorvauksia maksetaan kymmenille tuhansille asiakkaille. Taloudellisten vahinkojen suuruus selviää myöhemmin.

Ailan vaikutukset jäivät pelättyä pienemmiksi

Etukäteen oli tiedossa, että Aila on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas myrsky. Lisäksi vahinkoriskiä lisäsi, että maa oli märkää ja puissa lehdet. Olosuhteet muistuttivat joulumyrskyjä 2011, jolloin sähköt katkesivat sadoilta tuhansilta asiakkailta. Odotettavissa oli siis merkittäviä kaatuvista puista aiheutuvia vahinkoja sähköverkolle ja pitkiä keskeytyksiä asiakkaille. Ennakko-odotuksiin nähden keskeytykset jäivät nyt maltillisiksi.

- Keskeytyksen piirissä oli noin 3 % kaikista asiakkaista. Pääosa vioista saatiin kuitenkin korjattua nopeasti. Silti monet asiakkaat joutuvat olemaan ilman sähköä liian pitkään. Keskeytykset jakelussa osoittivat jälleen, miten riippuvaisia olemme sähköstä nyky-yhteiskunnassa.

Vikojen korjausta nopeutti verkkoyhtiöiden hyvä ennakkovarautuminen, mistä kiitos sääpalvelujen tarkoille ennusteille. Vielä enemmän vaikuttivat kuitenkin jo tehdyt mittavat toimitusvarmuusinvestoinnit. Taustalla ovat sekä aiemmat viranomaispäätökset että verkkoyhtiöiden investointistrategiat. Näin sähkökatkot jäävät lyhemmiksi ja sähköttömien asiakkaiden määrä jää pienemmäksi.

- Viat pystytään korjaamaan nopeammin, koska korjattavaa on vähemmän, Hänninen toteaa.

Työ on vielä kesken. Investoinnit sähköverkkoon jatkuvat ja vuosikymmenen loppuun mennessä Suomen jakeluverkon toimitusvarmuutta on parannettu 9,5 miljardilla eurolla.

- Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu edellyttää sähkön käytön tuntuvaa lisäämistä. Sähköverkkoyhtiöt vastaavat haasteeseen varmistamalla jokaiselle suomalaiselle varman sähkön saannin, Energiateollisuuden johtaja Kenneth Hänninen painottaa.

Lisätiedot
Energiateollisuuden johtaja (verkot) Kenneth Hänninen, p. 050 320 243