Olet täällä

Heinolan öljyvuodon kunnostustyöt etenevät

Elenia Lämmön Vuohkallion lämpökeskuksesta tammikuun lopussa havaitun öljyvuodon puhdistus- ja kunnostustyöt etenevät suunnitellusti. Lämpökeskukselta on tähän mennessä pumpattu salaojakaivoista talteen noin 200 kuutiota öljyisiä vesiä ja lisäksi lämpökeskukselta johtava hulevesiviemäri on huuhdeltu viime viikolla.

Sukuranlahteen johtavalta ojalinjalta imeytetään edelleen useasta eri kohdasta öljyn imeytysmateriaaleihin sinne mahdollisesti kulkeutuvaa öljyä.

Öljyisten maamassojen puhdistus- ja siirtotoimenpiteet on aloitettu ja ensimmäiseksi kunnostetaan viemäriverkoston hulevesien tasausallas.

Työt lämpökeskustontin maamassojen vaihtamiseksi alkavat kesäkuun alussa. Työt aloitetaan lämpökeskuksen siirrolla ja lämpökeskuksen perustuksien purkutöillä. Tavoitteena on, että lämpökeskuksen öljyiset maamassat saadaan siirrettyä pois lämpökeskustontilta heinäkuun aikana.

Haluamme edelleen välittää pahoittelumme heinolalaisille tapahtuneesta ja aiheuttamastamme haitasta sekä kiitämme yhteistyöstä vahingon korjaamiseen tähän asti osallistuneita eri tahoja.


Lisätietoja: Elenia Lämpö Oy, operatiivinen johtaja Janne Lamberg puh. 040 504 0396

Elenia Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Yhtiön toiminta-aluetta ovat Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola.