Olet täällä

Heinolan öljyvuodon kunnostustyöt etenevät suunnitellusti

Elenia Lämmön Vuohkallion lämpökeskuksen tammikuun lopussa havaittuun öljyvuotoon liittyvät kunnostustyöt etenevät suunnitellusti.

Suurin osa noin 30 kuution öljyvuodosta on jäänyt lämpökeskustontin maaperään. Öljyä on päässyt valumaan jonkin verran myös lämpökeskustontin ulkopuolelle ja kulkeutunut ojalinjoja pitkin yksityisten omistamille maa-alueille ja edelleen Sukuranlahteen.

Välittömät öljyntorjunnan puhdistustyöt on saatu valmiiksi. Lämpökeskuksen läheisen ojapainanteen öljyinen pintamaa ja jääkerros on poistettu. Lämpökeskukselta on pumpattu salaojakaivoista talteen noin 130 kuutiota öljyisiä vesiä. Välittömien kunnostustoimenpiteiden johdosta öljyn pääsy hulevesiverkostoon lämpökeskusalueelta on estetty.

Laitosalueelle on asennettu jatkotarkkailua varten havaintoputkia ja seurantanäytteitä otetaan myös Sukuranlahdesta. Myös järveen johtavalta ojalinjalta on poistettu öljyistä jääkerrosta, ojalinjaa on kunnostettu ja siihen on lisätty patorakenteita. Öljypuomein tehtävää öljyntorjuntaa ojalinjalla jatketaan ja kevään tulvatilannetta seurataan erityisen tarkasti.

Lämpökeskuksen maaperän kunnostustyöt tehdään kunnostussuunnitelman ja siitä saadun viranomaispäätöksen mukaisesti.

Haluamme edelleen välittää pahoittelumme heinolalaisille tapahtuneesta ja aiheuttamastamme haitasta sekä kiitämme yhteistyöstä vahingon korjaamiseen tähän asti osallistuneita eri tahoja.


Lisätietoja: Elenia Lämpö Oy, operatiivinen johtaja Janne Lamberg puh. 040 504 0396

Elenia Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Yhtiön toiminta-aluetta ovat Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola.