Olet täällä

Heinolan öljyvuodon puhdistustoimenpiteet edenneet ripeästi

Heinolassa Ruotsalaisen Sukuranlahteen laskevasta ojasta havaittiin öljyä pari viikkoa sitten. Öljyvuodon syyksi varmistui Elenia Lämmön Vuohkallion lämpökeskuksella ilmennyt tekninen vika. Ryhdyimme välittömästi toimenpiteisiin, jolla estettiin vuodon jatkuminen. Samalla myös öljyn puhdistamistoimenpiteet aloitettiin yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Ramboll Oy:n laatiman selvityksen mukaan öljyä on päässyt vähäisiä määriä Sukuranlahteen ojalinjoja pitkin. Öljyä on todettu Sukuranlahden alkupäässä. Todetut pitoisuudet ovat matalia. Lämpökeskuksen alueella tehdyissä tutkimuksissa öljyistä maa-ainesta todettiin esiintyvän suojamuovikaukalon sisäpuolella.

Ojan pintavesien puhdistusta öljynimeytyksellä jatketaan pelastusviranomaisten voimin. Lisäksi lämpökeskuksen kaivoja tyhjennetään säännöllisesti, jotta kertynyt öljy saadaan poistettua mahdollisimman tehokkaasti laitoksen salaojajärjestelmästä. Öljyä ei enää pääse laitosalueen ulkopuolelle.

Öljyisten maa-ainesten kunnostustyö jatkuu yhteistyössä Elenia Lämmön, viranomaisten ja maa-alueen omistajien kanssa. Jatkokunnostustöistä tullaan tiedottamaan myöhemmin erikseen.

Olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta ja aiheuttamastamme haitasta sekä kiitämme yhteistyöstä vahingon korjaamiseen tähän asti osallistuneita eri tahoja.


Lisätietoja: Elenia Lämpö Oy, operatiivinen johtaja Janne Lamberg puh. 040 504 0396

Elenia Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Yhtiön toiminta-aluetta ovat Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola.