Olet täällä

Heinolan öljyvuodon syynä automaatiojärjestelmän tekninen vika

Heinolassa Ruotsalaisen Sukuranlahteen laskevasta ojasta havaittiin öljyä tammikuun lopussa. Öljyvuodon aiheutti Vuohkallion lämpökeskuksen automaatiojärjestelmän tekninen vika.

Öljyä on Ramboll Oy:n laatiman selvityksen mukaan päässyt vähäisiä määriä Sukuranlahden alkupäähän ojalinjoja pitkin. Todetut pitoisuudet ovat matalia. Suurin osa säiliöstä ulos vuotaneesta öljystä on jäänyt lämpökeskuksen alueelle.

Öljyntorjuntaa on hoidettu yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa heti öljyvuodon havaitsemisen jälkeen. Ojan pintavesien puhdistusta on tehty öljynimeytyksellä pelastusviranomaisten voimin. Lisäksi lämpökeskuksen kaivoja tyhjennetään säännöllisesti, jotta kertynyt öljy saadaan poistettua mahdollisimman tehokkaasti laitoksen salaojajärjestelmästä.

Maaperän kunnostustoimenpiteet ovat parhaillaan käynnissä

Lämpökeskuksen läheisen ojapainanteen öljyinen pintamaa ja jääkerros on poistettu. Myös järveen johtavaa ojalinjaa on kunnostettu ja siihen on lisätty patorakenteita. Öljypuomein tehtävää öljyntorjuntaa ojalinjalla jatketaan tarpeen mukaan.

Lämpökeskustontin kunnostus jatkuu myöhemmin tehtävän kunnostussuunnitelman ja siitä saadun viranomaispäätöksen mukaisesti.

Olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta ja aiheuttamastamme haitasta sekä kiitämme yhteistyöstä vahingon korjaamiseen tähän asti osallistuneita eri tahoja.


Lisätietoja: Elenia Lämpö Oy, operatiivinen johtaja Janne Lamberg puh. 040 504 0396

Elenia Lämpö Oy tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin ympäristömyönteisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä sekä myymme ja jakelemme kaukolämpöä ja maakaasua. Varmistaaksemme asiakkaillemme luotettavan lämmön toimituksen uudistamme ja ylläpidämme verkostojamme sekä tuotantolaitoksiamme säännöllisesti. Kehitämme toimintaamme kasvattamalla edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta tuotannossamme ja parantamalla energiatehokkuuttamme. Yhtiön toiminta-aluetta ovat Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Heinola.