Jo 100 000 uuden sukupolven sähkömittaria asennettu – sähkönkulutuksen mittausuudistus etenee

Elenia uudistaa sähkönkulutuksen mittausta ja asentaa lähes 400 000 asiakkaalleen uuden suku-polven älykkään sähkömittarin. Mittausuudistus aloitettiin vuonna 2021, ja nyt tammikuussa asennettiin jo 100 000. uusi älykäs sähkömittari. Elenian kumppaneina mittausuudistuksessa toimii asennuksissa Voimatel sekä mittareiden ja mittaustietojärjestelmän toimittajana Aidon.

Vihreä siirtymä vaatii sähköverkkopalveluiden ja sähköverkon uudistamista. Sähköä käytetään entistä enemmän fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sähkön riittävyyden varmistamiseksi tarvitaan auringolla ja tuulella tuotettua sähköä, jolloin sään vaihtelut vaikuttavat sähköntuotannon määrään. Samalla tarve tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiselle kasvaa.

Myös uudet tavat hyödyntää sähköä yleistyvät. Kotitalouksien kulutusjousto, sähköautot sekä energiayhteisöt ovat jo arkipäiväistyneet. Älykäs sähköverkko on avainroolissa sekä ilmastoratkaisuissa, että uusien energiapalveluiden kehittämisessä.

Asiakkaille sähkönkulutuksen mittauksen kehitys näkyy lähivuosina muun muassa nykyistä reaaliaikaisempana tietona omasta sähkönkulutuksesta sekä uusina mahdollisuuksina sähkömarkkinoilla. Omaa sähkönkulutustaan voi tulevaisuudessa seurata jopa 15 minuutin välein ja nopeamminkin.

Uusissa älykkäissä mittareissa on myös kotiautomaatioliitäntä, joka mahdollistaa sähkömittarin luennan asiakkaan omaan käyttöön. Tätä uutta ominaisuutta asiakas voi hyödyntää palveluntarjoajansa avulla erilaisissa älykkäissä sähköjärjestelmissä, kuten esimerkiksi kotiautomaation ohjaamisessa tai ajoneuvojen latauslaitteissa.

Elenian asiakkaat saavat oman sähkömittarinsa vaihdosta suoraan tietoa ennakkoon. Uusi sähkömittari toimii automaattisesti, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Mittarinvaihto on asiakkaille maksuton.

Mies asentaa mittaria sähkökeskukseen