Joutsenet saavat Kalajoella suojakseen lintuvaroittimet sähköverkkoon

Sähköverkon lintuvaroittimilla suojellaan kansallislintua laulujoutsenta.

Verkkopalveluyhtiö Elenia asentaa Kalajoen Rahjassa sähkönverkon ilmajohtoihin lintuvaroittimet, joilla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta. Ilmajohtoverkko voi olla vaaraksi erityisesti joutsenten lentoon nousu- ja laskupaikoilla.

Tehokas keino estää lintujen törmäyksiä sähköverkkoon on kirkasväristen varoituspallojen tai heijastavien lintuvaroittimien asentaminen sähkölinjoihin. Linnut huomaavat ne lentäessään ja väistäessään varoittimia väistävät myös sähkölinjan.

Tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista vaarapaikoista Elenia saa asiakkailtaan ja paikallisilta lintuharrastajilta. Ilmoituksen tarpeellisesta kohteesta voi tehdä yhtiön verkkosivuilla. Valittuihin kohteisiin asennetaan varoittimia kohteen mukaan. Joutsenten suojelu on osa yhtiön ympäristötyötä sekä yhteistyötä Bird Life Suomen kanssa.

Yhteistyö lintuharrastajien, paikallisten asukkaiden sekä BirdLife Suomen kanssa on nostanut lintupallojen ja varoitusmerkkien määrän Elenian verkkoalueella tuhansiin. Lintuvaroittimia on asennettu joutsenten suosimille pesimä- ja levähdyspaikoille Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Pitkällä aikavälillä lopullinen ratkaisu joutsenten suojelemiseksi ilmajohdoilta on säävarman sähköverkon maakaapelointi. Elenia uudistaa ikääntyvää sähköverkkoaan jatkuvasti säävarmaksi sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi. Kun sähkönjakelu haja-asutusalueilla uudistuu maakaapeliverkoksi, hyötyy samalla luonto ja alueen linnusto.

Suomen laulujoutsenkanta on elpynyt hyvin ja BirdLife Suomen mukaan laulujoutsenia pesii Lapista etelärannikolle saakka yli 10 000 paria.

Tiedätkö paikan, jossa linnut tarvitsevat turvaa?