Olet täällä

Kaapelit maahan ensi vuoden aikana Ruovedellä

Elenia  ja Pohjois-Hämeen Puhelin Oy toteuttavat Ruoveden taajamassa ensi vuoden aikana mittavia kaapelointitöitä. Samalla kaivamisella maahan upotetaan sekä sähköjohdot että valokuitukaapeli laajakaistayhteyksiä varten.

Projektipäällikkö Jari Keinänen Eleniasta kertoo, että Ruoveden kunnalle on lisäksi tarjottu samassa yhteydessä mahdollisuutta katuvalaistuksen sähköjen maakaapelointiin. Urakan suunnittelutyöt alkavat tänä syksynä. Keinäsen mukaan maastotöiden suunnittelija tulee ottamaan yhteyttä maanomistajiin sekä kiinteistönomistajiin, joita kaapelointi koskee.

– Taajamassa päästään kaivutöihin ensi keväänä, kun routa on sulanut. Uusi sähköverkko valmistuu ensi vuoden aikana. Vanhojen ilmajohtojen purkutöitä ja kaivamisen jälkitöitä nurmetuksineen joudutaan tekemään vielä vuoden 2018 keväällä, Keinänen sanoo.

Maakaapelointi tehdään kahdessa osassa. Keskijännitteinen 20 kilovoltin runkoverkko tuodaan Kautusta niin sanottua vanhaa tietä eli Kautuntietä pitkin kylälle. Keinäsen mukaan kyseinen osuus on ollut haavoittuva keskustataajaaman sähkönsaannin kannalta. Maakaapeli vedetään Utukanperän kautta yläkylän kerrostaloille.

Toisessa vaiheessa kaapelointia jatketaan Sointulan alueelle, josta verkko vedetään Ruovedentietä Pappilan suuntaan. Alakylälle maakaapeli asennetaan Harakkalan suunnasta.

20 kilovoltin keskijännitejohtoa maakaapeloidaan kaikkiaan 16 kilometriä ja muuntajilta kiinteistöihin kulkevaa pienjänniteverkkoa 25 – 30 kilometriä. Vanhat tolppamuuntajat vaihdetaan puistomuuntajiin, joita rakennetaan yhteensä 20. Muuntajien määrä kasvaa kahdella. Lisäksi uusien muuntajien sijoittamisessa huomioidaan sähkökulutuksessa vuosien varrella tapahtuneet muutokset.

– Puistomuuntajat ovat myös ympäristöystävällisempiä kuin vanhat muuntajat, sillä niissä on vuotojen varalta öljykaukalot, Keinänen toteaa.

Keväällä alkavat kaivutyöt aiheuttavat jonkin verran haittaa liikenteelle. Isompia sähkökatkoja ei Keinäsen mukaan kuitenkaan ole luvassa.

– Kiinteistökohtaisesti sopien tulee olemaan lyhyitä, noin 20 minuutin keskeytyksiä, kun sähkönjakelu siirretään vanhasta verkosta uuteen.

Maakaapeliin ensi vuoden aikana siirtyvästä verkosta saa virtansa 1 400 Elenian sähköliittymää. Asiakasmäärä on yksi syy, miksi maakaapelointi aloitetaan kirkolta, vaikka haja-asutusalueella jakeluhäiriöitä on ollut useammin ja ne ovat kestäneet pidempään.

– Sähkönsiirrossa on lähdettävä siitä, että runkoyhteydet pitää turvata. Lisäksi on turvattava pääinfrastruktuuri, kuten esimerkiksi terveyskeskus. Kun keskustassa pysyvät sähköt päällä, voidaan viankorjausta keskittää aiempaa enemmän haja-asutusalueelle, Keinänen toteaa.

Sähkölinjojen maakaapelointi parantaa toimitusvarmuutta, mutta on samalla mittava investointi. Sähköverkon maakaapeloinnin kokonaiskustannukset Ruoveden kirkonkylällä ovat noin 1,6 miljoonaa euroa.

Elenia arvioi, että pitkällä tähtäimellä maakaapeli on kuitenkin ilmajohtoa edullisempi ratkaisu, kun otetaan huomioon ilmajohtojen huollosta ja jakeluhäiriöistä kertyvät kustannukset. Keinäsen mukaan jopa 60 prosenttia maakaapeloinnin kustannuksista kertyy kaivuutyöstä.

– Yhteisrakentamisella sähkön siirtohintaan kohdistuvia kustannuspaineita pystytään vähentämään. Olemme tehneet yhteistyötä PHPOY:n kanssa aiemmin muun muassa Mänttä-Vilppulassa.

Elenia ja Pohjois-Hämeen Puhelin järjestävät kaapelointitöistä kaikille avoimen tiedotustilaisuuden 17. marraskuuta.