Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja verkkopalveluyhtiö Elenia tekivät kaupat voimajohdoista Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja verkkopalveluyhtiö Elenia ovat sopineet voimajohtokaupoista Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Elenialle sen laajin koskaan tekemä voimajohtokauppa vahvistaa sähkönjakelun varmuutta ja parantaa mahdollisuuksia liittää uutta tuulivoimaa mukaan energiajärjestelmään. Kummallekin yhtiölle kaupat selkeyttävät ja parantavat sähköverkon käyttöä ja toiminnan kehittämistä tulevaisuuden asiakastarpeisiin.

Elenia on ostanut Fingridiltä yli 200 kilometriä voimajohtoa Keski-Suomesta ja Pohjois-Pohjanmaalta osaksi suurjännitteistä jakeluverkkoaan. Keski-Suomessa Elenialle siirtyvä voimajohto sijaitsee Petäjäveden, Uuraisten, Multian, Saarijärven, Karstulan, Kivijärven, Kinnulan ja Pihtiputaan alueilla ja Pohjois-Pohjanmaalla Reisjärven, Haapajärven ja Haapaveden alueilla.

Fingrid puolestaan hankki Elenialta omistukseensa yli 30 kilometriä voimajohtoa Pohjois-Pohjanmaalla Nivalan ja Haapajärven kuntien alueilta mukaan kantaverkkoonsa. Kaupan taustalla on kummankin yhtiön tarve kehittää omaa sähköverkkoaan.

- Johtokauppa on Elenian historian laajin. Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa ylipäätään, kertoo voimajohtojen erityisasiantuntija Esa Pohjosenperä Elenialta.

- Tämä on Elenialle merkittävä osa sähköverkon kehittämisen kokonaisuutta. Hankinnalla voimme parantaa Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla sähkönjakelun varmuutta, johon liittyy tärkeässä roolissa uuden tuulivoiman liittäminen suurjännitteiseen jakeluverkkoomme sekä edelleen Fingridin kantaverkkoon, Pohjosenperä jatkaa.

Uusia tuulivoimaliittymiä on tulossa Karstulaan, Kyyjärvelle, Kinnulaan, Reisjärvelle ja Haapavedelle yhteensä viisi, yhteisteholtaan 250 megawattia. 

Fingridin Elenialta ostamat voimajohdot sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärvellä ja Nivalassa. Voimajohtokaupat ovat merkittäviä myös maankäytön kannalta, kun kummatkin yhtiöt voivat hyödyntää nykyisiä johtoja johtoalueineen eikä uusia tarvitse rakentaa.

”Fingrid, jakeluverkkoyhtiöt ja tuulivoimatoimijat tekevät tiivistä yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää yhdessä ratkaisuja, joiden avulla verkkoinfra on tehokkaasti käytössä ja palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Pohjois-eteläsuuntaiset 220 kilovoltin voimajohdot ovat jatkossa Elenian hallussa paremmassa käytössä, kun taas Fingridin Elenialta ostama johto tukee ratkaisevasti Haapajärven ja Nivalan seudun kantaverkkoa”, toteaa Fingridin asiakaspäällikkö Antero Reilander.

Kustannustehokkuutta verkon rakentamiseen

Johtokauppojen taustalla on uusi siirtoyhteys, jonka Fingrid on rakentanut Petäjäveden ja Pyhänselän välille. Metsälinjaksi nimetty 400 kV:n siirtoyhteys on siirtokapasiteetiltaan suurempi kuin aiempi ja se lisää pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia kantaverkossa. Vanhat 220 kV:n voimajohdot jäävät pois kantaverkosta, kun ne siirtyvät Elenian omistukseen ja toimivat jatkossa osana Elenian suurjännitteistä jakeluverkkoa.

- Laskemme meille siirtyneen johdon jännitetason 220 kilovoltista 110 kilovolttiin. Tämä tekee mahdolliseksi uusien sähköasemien lisäämisen jakeluverkkoomme helpommin ja taloudellisemmin, kun voimme käyttää niiden rakentamiseen yleisesti käytössä olevia 110 kilovoltin laitteistoja ja muuntajia 220 kilovoltin laitteistojen sijaan, Pohjosenperä sanoo. 

Elenialla on suunnitelmissa rakentaa Kivijärvelle sekä Haapavedelle uudet 110/20 kV muuntoasemat vuosikymmenen puolen välin jälkeen. Uudet syöttöasemat lyhentävät sähkön jakeluetäisyyksiä 20 kilovoltin keskijännitteisessä jakeluverkossa, parantavat sähkön laatua sekä pienentävät haittoja asiakkaille mahdollisissa häiriötilanteissa.

Lisäksi Kärsämäellä ja Reisjärvellä sijaitsevia sähköasemia nykyisin syöttävät 45 kilovoltin vanhat ilmajohdot tullaan korvaamaan uusilla, siirtokapasiteetiltaan ja toimitusvarmuudeltaan merkittävästi paremmilla 110 kilovoltin yhteyksillä. Kaikki nämä investoinnit näkyvät suoraan asiakkaille parempana sähkön laatuna ja parempana toimitusvarmuutena.

- Kaupan ansiosta voimme myös säilyttää Keski-Suomessa Kinnulan sähköaseman. Jos johdot olisi purettu pois, myös nykyinen sähköasema olisi pitänyt purkaa ja korvata vaihtoehtoisilla ratkaisuilla. Nyt sähköasema säilyy ja jännitetason muutos parantaa sen varmuutta, Pohjosenperä toteaa.