Olet täällä

Karkkilaan 40 kilometriä säävarmaa sähköverkkoa

Karkkilassa Läyliäistentien - Haavistontien maakaapelointihanke on edennyt hyvin vuoden mittaan, ja uusi maakaapeliverkko on otettu käyttöön lokakuussa.

Rakennamme Karkkilassa yhteensä 40 kilometriä keski- ja pienjännitteistä sähköverkkoa.  Uusia luonto- ja ympäristöystävällisiä puistomuuntamoita rakennetaan 15, ja samalla puretaan 13 vanhaa pylväsmuuntamoa. Rakennushankkeen arvo on lähes 1,2 miljoonaa euroa.  

"Työt jatkuvat Karkkilassa vanhan ilmajohtoverkon purkutöillä, jotka alkavat ensi vuoden alussa ja valmistunevat maaliskuussa 2017. Kaapeloinnilla parannetaan huomattavasti alueen asukkaiden sähkönsaantia. Hankkeen alueella on noin 2000 kotitaloutta, joiden sähkön saannin varmuuteen maakaapelointi vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti. Tässä kohteessa urakoitsijakumppaninamme toimii Verkonrakentaja Wire Oy”, projektin päällikkö Heikki Näräkkä Eleniasta kertoo.

Elenian säävarman sähköverkon rakentamista Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla voi seurata Elenian verkkosivuston kartalta, joka kertoo missä, milloin ja kuinka paljon rakennamme maakaapeloitua sähköverkkoa.