Olet täällä

Kierrätys muuttaa Elenian vanhan sähköverkon uudelleen raaka-aineeksi osana kiertotaloutta

Sähköverkkoyhtiö Elenia uudistaa ikääntyvää sähköverkkoa maakaapeloimalla verkkoa säävarmaksi yli 3000 kilometriä vuodessa. Purettavasta, vanhasta ilmajohtoverkosta syntyy suuret määrät erilaista materiaalia, joka muuttuu huolellisella kierrätyksellä uudelleen raaka-aineeksi. Vanhat sähköverkot saavat uuden käyttötarkoituksen Elenian kierrätyskumppanin Fincumetin käsittelyssä.

”Materiaalien tehokas uudelleenkäyttö ja kierrätys ovat keskeinen osa ympäristötyötämme, jolle Elenialla on sertifioitu järjestelmä vuodesta 2008 lähtien. Ympäristöohjelmamme merkitys näkyy materiaalin kierrätyksessä joka päivä”, sanoo Elenian kierrätyksestä vastaava projekti-insinööri Stiina Vilenius.

Vanhan ilmajohtoverkon purkamisessa syntyvä kierrätysmateriaali koostuu sähköpylväistä, muuntajista, ilmajohdoista sekä monenlaisista ilmajohtotarvikkeista. Ne kaikki käsitellään jatkokäyttöön. Tällä vuosikymmenellä käytöstä poisjäänyttä verkkomateriaalia Elenia on kierrättänyt yli 15 000 tonnia. 

”Urakoitsijamme on ohjeistettu lajittelemaan materiaalit jo työmaalla. Kaikki käyttökelpoiset materiaalit varastoidaan ja hyödynnämme niitä käytössä olevan ilmajohtoverkon kunnossapidon ja viankorjauksen materiaaleina.”

”Jotta homma toimii hyvin, kehitämme kierrätyksen toimintatapoja kumppaneittemme kanssa jatkuvasti. Tässä kierrätyskumppanillamme Fincumetilla on vahva rooli erityisesti tehokkaan logistiikan jatkuvassa parantamisessa”, Vilenius jatkaa.

Teollisuuden kiertotaloutta 

Erityisesti metallin kierrätykseen erikoistuneen Fincumetin työ alkaa suoraan Elenian ikääntyvän sähköverkon purkutyömaalla.

”Kun vanhojen johtojen purkamisessa on ympäristötyö mukana alusta lähtien, säästyy valtavasti aikaa ja rahaa. Ohjeistamme Elenian urakoitsijoita puretun materiaalin lajitteluun jo vanhojen verkkojen purkamisen yhteydessä”, sanoo Fincumetin strateginen ostaja Marcus Suokas.

”Verkkomateriaalien lajitellut kuormat tehdään täyteen eikä purkutöistä ajeta vajaita kuormia. Näin säästetään polttoaineita. Vastaanottokeskuksemme säästyy työtä, kun saapuva materiaali on mahdollisimman hyvin lajiteltu jo työmaalla. Tästä heti työn alussa tehtävästä lajittelusta saamme jatkuvasti parempaa jälkeä Elenian työmailta”, Suokas toteaa. 

Fincumet kierrättää alumiinin, kuparin ja raudan uudelleen teollisuuden raaka-aineeksi Suomessa ja ulkomailla. Näin niistä tehdään uusia tuotteita osana kiertotaloutta. Myös muu verkkomateriaali hyödynnetään kierrätyksessä.

Posliinieristimet murskataan ja ne päätyvät rakennusmateriaaliksi. Sähkömittarit puretaan ja kaikki komponentit kierrätetään erikseen. Parhaat pylväsmuuntajat uudistetaan mahdollisiin vaihtotarpeisiin myrskyjen tai ukkosten rikkomien tilalle. Valtaosa kuitenkin puretaan ja käsitellään jatkokäyttöön.

Sähköpylväiden kierrätyksessä Elenian kumppanina on Fortum Waste Solutions. Osa pylväistä myydään uusiokäyttöön ammattilaisille, esimerkiksi maanrakennukseen, ja osa kierrätetään takaisin sähköverkkoon esimerkiksi myrskyjen aiheuttamiin korjaustarpeisiin. Verkosta lopullisesti poistettavat sähköpylväät päätyvät energiahyötykäyttöön voimaloille Riihimäelle.

Elenia investoi ikääntyvän verkon uudistamiseen tänä vuonna yli 140 miljoonaa euroa. Yhtiön 70 000 kilometrin sähköverkosta on säävarmaa yli 40 %, vuonna 2028 osuus nousee 75 %:iin.

Lisätietoja
Projekti-insinööri Stiina Vilenius, Elenia Oy, puh 040 184 2328
Strateginen ostaja Marcus Suokas, Fincumet Oy, puh. 0400316682

Katso myös video: www.elenia.fi/yritys/videot#/?_k=p7dlup