Olet täällä

Kiitos asiakkaille kärsivällisyydestä, ymmärtäväisyydestä ja yhteistyöstä

Kiitämme asiakkaitamme ja Elenian verkkoalueen asukkaita ja yrityksiä kärsivällisyydestä, ymmärtäväisyydestä ja yhteistyöstä alkuvuoden lumikuormien aiheuttamissa sähkökatkoissa. Pahoittelemme pitkään jatkuneiden sähkönjakelun häiriöiden aiheuttamaa harmia ja vaivaa.

Alkuvuosi lumikuormineen on ollut sääolosuhteiltaan poikkeuksellinen ja sähköverkon ilmajohdoille tuhoisa. Raskaat lumikuormat ovat taivuttaneet ja katkaisseet useaan kertaan sähkölinjoille johtoalueiden vierimetsistä paitsi lehtipuita myös täysikasvuisia havupuita.

Tammikuun alusta lähtien olemme hoitaneet yli 10 000 vianhoidon tehtävää, poistaneet yli 25 000 ilmajohtoja uhkaavaa tai sille kaatunutta puuta ja korjanneet 1 600 keskijänniteverkon vikaa.

Vianhoitoa on tehty tiiviissä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa ja maastossa työskennelleet asentajat ansaitsevat hatunnoston. He ovat tehneet upeaa työtä erittäin haastavissa olosuhteissa Elenian käyttökeskuksen ohjatessa työryhmiä yhä uusiin työkohteisiin.

Sähköverkko on lumen vaikutuksilta lopullisesti suojassa vasta maan alla. Elenialla on viidessä maakunnassa sähköverkkoa 72 000 kilometriä, josta on nyt maakaapeloituna 45 %. Ehkäistäksemme äärisäiden haittoja sähkönjakelulle raivaamme säännöllisesti metsäisissä maastoissa johtoalueita sekä hoidamme yhteistyössä maanomistajien kanssa johtoalueiden vierimetsiä.

Säävarman, maakaapeloidun verkon eduista kertoo hyvin se, että alkuvuonna taajamissa ei ole koettu sähkökatkoja kuin muutamissa tapauksissa ja silloinkin katkot pysyivät lyhyinä. Monelle asiakkaallemme sähkökatkojen suuri määrä on kuitenkin aiheuttanut haittaa, mistä olemme pahoillamme.

Työ sähköverkon uudistamiseksi etenee vuosi vuodelta. Vuonna 2028 on Elenian sähköverkosta säävarmaa 75 prosenttia. Samaan aikaan verkon uudistamisen rinnalla työmme ja vastuumme on yhdessä kumppaneiden kanssa hoitaa lumikuormien, myrskyjen ja ukkosten ongelmat kuntoon ja taata arjen sujuvuus.