Kumppanimme BirdLife Suomi tiedottaa: Joutsenbongaus järjestetään 29.–30.10.2022

Syksyisessä Joutsenbongauksessa selvitetään Suomessa syysmuutolla levähtävien joutsenten lukumäärä. Joutsenbongaus on aiemmin järjestetty vuosina 2012–2014 ja 2017.

Vuonna 2014 laulujoutsen oli myös BirdLife Suomen vuoden lintu, ja lajista pyrittiin kokoamaan myös pesimäaikaisia havaintoja. Vuonna 2017 havaintoja kansallislinnustamme kerättiin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi. Joutsenhavaintojen lisäksi on kerätty tietoja joutsenille vaarallisista sähköjohdoista.

Luonnonsuojelun menestystarina

Laulujoutsen on Suomen kansallislintu. Sen kannanmuutokset ja vaiheet Suomessa kertovat paljon suomalaisten asenteiden muuttumisesta eläimiin ja luontoon. Kansallislintumme on muutamassa vuosikymmenessä palannut Lapin erämaista koko maan pesimälinnuksi. Laulujoutsen on suomalaisen luonnonsuojelun menestystarina – vielä 1950-luvulla laji oli häviämässä Suomesta, mutta nykyään se on koko maan pesimälintu, jonka pesimäkannaksi BirdLife Suomi arvioi noin 10 000 paria.

Syksyllä joutsenmäärät ovat suurimmillaan, kun menneen kesän poikueet ovat liikkeellä ja Suomeen on alkanut kerääntyä myös Venäjällä pesineitä laulujoutsenia. Joutsenbongauksella saadaan seurantatietoa joutsenkannan kehityksestä ja tärkeistä kerääntymisalueista, jotta joutsenen hyvinvointi pystytään myös tulevaisuudessa varmistamaan.

Joutsenbongaus järjestetään yhdessä Elenian kanssa.

Lintupallot ja -varoittimet suojelevat laulujoutsenia törmäyksiltä sähköjohtoihin

Kuva: Jan Södersved