Olet täällä

Lämmöntuotannossa syntyvä tuhka hyötykäytössä Forssassa

Puun, turpeen ja muun kiinteän polttoaineen poltosta muodostuu tuhkaa, jota voidaan hyödyntää monella tapaa. Hämeenlinnan Vanajan voimalaitoksen tuhkaa on toimitettu vuoden ajan Lemminkäinen Infralle, joka käyttää sitä Forssan Viksbergin kaatopaikan sulkuprojektissa.
Projektissa hyödynnettävää pohjatuhkaa Elenia Lämmön Vanajan voimalaitoksella syntyy vuodessa n. 3 000 tonnia ja lentotuhkaa noin 5 000 tonnia vuodessa.

Kaatopaikan sulkeminen vaativa hanke

Forssan kaupungin kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu kertoo, että Viksbergin kaatopaikan toiminta on alkanut 1960-luvulla ja kaatopaikkatoiminta lopetettiin vuonna 1995. Tämän jälkeen alue peitettiin metrin maakerroksella. Ympäristömääräysten muuttuessa viranomaiset vaativat kaatopaikan asianmukaista sulkemista, tiivistä kerrosta kaatopaikan päälle ja kaasujen käsittelyä. Kaatopaikan vedet ovat menneet sulkemisesta lähtien jätevesiviemäriin.

Tiensuu on tyytyväinen, että ympäristölupaan saatiin sisällytettyä tuhkan hyötykäyttö ja urakan voitti toimittaja, jolla oli valmiit suhteet tuhkan toimittajiin.

Lemminkäinen tyytyväinen Elenia Lämmön kanssa tehtävään yhteistyöhön

Lemminkäinen on toteuttanut lukuisia vanhojen kaatopaikkojen sulkuhankkeita ja rakentanut uusia kaatopaikkoja. Lemminkäinen Infra Oy:n rakennuspäällikön Janne Immosen mukaan yrityksellä on pitkä kokemus erilaisista stabilointiprojekteista. Vanajan lentotuhkaa käytetään jätepitoisen maa-aineksen stabilointiin ja pohjatuhkia kaatopaikan rakennekerroksiin luonnonmaiden tilalla. ”Elenia Lämmön toimittamat tuhkat toimivat kohteessamme erinomaisesti.”, toteaa Janne Immonen.

Uusia hyötykäyttökohteita kartoitetaan

Vanajan tuhkien toimitukset Viksbergin kaatopaikan ympäristörakentamista varten jatkuvat kunnes sopimusmäärät kaatopaikan sulkemiseksi täyttyvät. Lentotuhkan osuudelta tämä tapahtunee maaliskuussa 2018 ja pohjatuhkan osalta myöhemmin vuonna 2018.
Vanajan voimalaitoksella tuhkaa syntyy jatkuvasti kiinteitä polttoaineita polttaessa ja kartoitustyö tuhkan vastaanottamiseksi uusille kohteille on menossa.

Lisätietoja:
Elenia Lämpö Oy, voimalaitospäällikkö Eki Muranen, puh. 040 709 0431
Forssan kaupunki, kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu, puh. 03 4141 5602
Lemminkäinen Infra Oy, rakennuspäällikkö Janne Immonen, puh. 050 443 1782