Olet täällä

Lampaat veneilivät kesätöihin Luodon saareen

Lampaat hoitavat niityllä herkutellen voimajohtoalueiden raivausta samalla niittymaisemia ennallistaen. Maisemalaidunnus Luodon voimajohtoalueella sai alkunsa ProAgrian Ympäristöyrittäjyys -hankkeessa vuonna 2010 ja lampaiden syömistyö on jatkunut siitä lähtien onnistuneesti.

Nokialla sijaitseva Natura 2000 -verkostoon kuuluva Luodon saari on kantaverkkoyhtiö Fingridin, Nokian kaupungin ja Elenian yhteinen hoitokohde. Alueella kulkevat sekä Fingridin että Elenian voimajohdot.

Johtoalueet hoidettiin aiemmin raivauksella. Saaressa laiduntaneiden lampaiden ansiosta alue on muuttunut pikkuhiljaa niittyiseksi. Niityt ovat arvokkaita perinnebiotooppeja, joissa luonnon monimuotoisuus kukoistaa.

Fingrid ja Elenia ovat mukana rahoittamassa nyt jo toista sopimuskautta tätä yhteistyötä, jossa paikalliset yrittäjät tuottavat maisemanhoitopalveluja. Pääosa hoidon rahoituksesta tulee maatalouden ympäristösopimuksen kautta. Uudesta viiden vuoden sopimuskaudesta on nyt menossa toinen vuosi.