Lentotarkastukset tehostavat sähköverkon kunnossapitoa ja turvallisuutta

Elenia lentokuvaa ilmajohtoverkkoa kunnonhallintaa varten – tänä kesänä tarkistetaan lentäen 2800 kilometriä keskijänniteverkkoa ja 1450 kilometriä suurjännitteistä jakeluverkkoa.

Sähköverkkoyhtiö Elenia lentokuvaa kesä-heinäkuussa sähköverkkoaan kunnonhallintaa varten. Sähköverkkoa Elenialle lentokuvaa helikopterilla Visimind AB. 20 ja 45 kilovoltin keskijänniteverkkoa tallennetaan kuviksi kesän aikana noin 2800 kilometriä eri puolilla Elenian verkkoaluetta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lisäksi kuvataan koko Elenian verkkoalueen 110 kilovoltin suurjännitteinen jakeluverkko, jota on yhteensä 1450 kilometriä.

Tämän kesän lennot alkavat viikonloppuna 4.-5.6. Pirkanmaalta. Lennot aloitetaan 110 kilovoltin verkosta, joka lennetään kokonaisuudessaan ensin etelästä pohjoiseen. Tämän jälkeen lennetään 20 ja 45 kilovoltin kohteet pohjoisesta etelään. Lentosuunnitelmaan vaikuttaa suuresti sää, jonka vuoksi tarkkoja lentopäivämääriä tietyille paikkakunnille ei pystytä ennakkoon kertomaan.

”Lennoilta saamme viideltä eri kameralta tarkkoja kuvia kaikista ilmajohtoverkon komponenteista eri suunnista sekä yleiskuvaa johtoalueesta. Tarkastamme kuva-aineistoa kesän aikana ja sen avulla kohdennamme sähköverkon kunnossapidon tarvittaviin kohteisiin. Jo lentojen aikana paikallistamme kriittisimmät kohteet, kuten heikkokuntoisimmat sähköpylväät. Niille tilaamme korjaukset kiireellisyyden mukaan”, kertoo kunnossapitoinsinööri Saana Kaario Eleniasta.

Helikopterissa on mukana myös laserkeilain, joka kerää Elenian ilmajohtoverkosta tarkkaa aineistoa. Tästä aineistosta analysoidaan muun muassa rakennusten ja muiden rakenteiden etäisyydet sähköverkosta.

”Lentokuvaus tuo esiin kohteita, joissa sähköverkon alla tai läheisyydessä on tavaraa, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Puutumme näihin ja opastamme turvaetäisyyksistä sähköverkkoon”, Kaario kuvaa yhteistyötä kiinteistöomistajien kanssa.

Ilmakuvat ja laserkeilaukset ovat luotettava tapa tarkastaa sähköverkon kuntoa. Lentotarkastukset ovat tehostaneet sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta. Ilmakuvat tuovat esiin yksityiskohtia, joita aiemmin maasta tehdyssä tarkastuksessa ei nähtäisi lainkaan. Kuva-aineistoa voidaan lentää uudelleen tietokoneella ja tutkia sähköverkkoa yksityiskohtaisesti. Kuvat analysoidaan ja tehtyjen havaintojen perusteella tilataan tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet.

”Työ helpottuu, kun asentajilla ja raivaajilla on käytössä kuvamateriaalia toimenpiteitä vaativista kohteista. Lentojen jälkeen vuodenaika ja säät eivät rajoita työtämme, vaan voimme tehdä tarkastusta tauotta. Näin parannamme sähkönjakelun varmuutta”, Kaario sanoo.

Ilmakuvaus näyttää myös, missä johtokatujen reunapuut kallistuvat sähköverkkoon päin. Johtokadun ulkopuolelta verkkoa uhkaavat puut on helpompi havaita ilmakuvista kuin maasta.

Sähköverkon lentokuvaukset tehostavat verkkoinvestointien suunnittelua, kun teknisten verkostokuvien rinnalla on käytössä todelliset kuvat suoraan maastosta.

Lentotarkastusten ensimmäisten päivien lentoreitit
Lentotarkastukset aloitetaan viikonloppuna 4.-5.6. Pirkanmaalta 110 kilovoltin verkosta. Ensimmäisinä päivinä lennetään Pirkanmaan lisäksi pääosin Kanta- ja Päijät-Hämeessä.