Lentotarkastukset tehostavat sähköverkon ylläpitoa ja parantavat verkon turvallisuutta

Elenia lentokuvaa ilmajohtoverkkoa kunnonhallintaa varten – tänä kesänä tarkistetaan lentäen 3800 kilometriä keskijänniteverkkoa.

Sähköverkkoyhtiö Elenia lentokuvaa touko-heinäkuussa sähköverkkoaan kunnonhallintaa varten. Sähköverkkoa Elenialle lentokuvaa helikopterilla Visimind AB. 20 kilovoltin keskijänniteverkkoa tallennetaan kuviksi kesän aikana noin 3800 kilometriä eri puolilla Elenian verkkoaluetta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tämän kesän lennot alkavat keskiviikkona 24.5. Päijät-Hämeestä. Lentoreitti kulkee ensin verkkoalueemme itäistä osaa etelästä pohjoiseen ja sitten läntistä puolta pohjoisesta etelään. Lentosuunnitelmaan vaikuttavat suuresti sääolot, jonka vuoksi tarkkoja lentopäivämääriä tietyille paikkakunnille ei pystytä ennakkoon kertomaan. Tarkastusalueista ilmoitetaan suurimpiin paikallisiin sanomalehtiin lentotarkastusten ollessa ajankohtaisia alueella. Lennot päättyvät alustavasti heinäkuun toisella viikolla.

”Lennoilta saamme viideltä eri kameralta tarkkoja kuvia kaikista ilmajohtoverkon komponenteista eri suunnista sekä yleiskuvaa johtoalueesta. Tarkastamme kuva-aineistoa kesän aikana ja sen avulla kohdennamme sähköverkon kunnossapidon tarvittaviin kohteisiin. Jo lentojen aikana paikallistamme kriittisimmät kohteet, kuten heikkokuntoisimmat sähköpylväät. Niille tilaamme korjaukset kiireellisyyden mukaan”, kertoo kunnossapitoinsinööri Saana Kaario Eleniasta.

Helikopterissa on mukana myös laserkeilain, joka kerää Elenian ilmajohtoverkosta tarkkaa aineistoa. Tästä aineistosta analysoidaan muun muassa rakennusten ja muiden rakenteiden etäisyydet sähköverkosta.

”Lentokuvaus tuo esiin kohteita, joissa sähköverkon alla tai läheisyydessä on tavaraa, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Puutumme näihin ja opastamme turvaetäisyyksistä sähköverkkoon”, Kaario kuvaa yhteistyötä kiinteistöomistajien kanssa.

Ilmakuvat ja laserkeilaukset ovat luotettava tapa tarkastaa sähköverkon kuntoa. Lentotarkastukset ovat tehostaneet sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta. Ilmakuvat tuovat esiin yksityiskohtia, joita aiemmin maasta tehdyssä tarkastuksessa ei nähtäisi lainkaan. Kuva-aineistoa voidaan lentää uudelleen tietokoneella ja tutkia sähköverkkoa yksityiskohtaisesti. Kuvat analysoidaan ja tehtyjen havaintojen perusteella tilataan tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet.

”Työ helpottuu, kun asentajilla ja raivaajilla on käytössä kuvamateriaalia toimenpiteitä vaativista kohteista. Lentojen jälkeen vuodenaika ja säät eivät rajoita työtämme, vaan voimme tehdä tarkastusta tauotta. Näin parannamme sähkönjakelun varmuutta”, Kaario sanoo.

Ilmakuvaus näyttää myös, missä johtokatujen reunapuut kallistuvat sähköverkkoon päin. Johtokadun ulkopuolelta verkkoa uhkaavat puut on helpompi havaita ilmakuvista kuin maasta.

Sähköverkon lentokuvaukset tehostavat verkkoinvestointien suunnittelua, kun teknisten verkostokuvien rinnalla on käytössä todelliset kuvat suoraan maastosta.

Kartta lentotarkastusten lentoreiteistä 2023
Lentotarkastukset aloitetaan Päijät-Hämeestä keskiviikkona 24.5. Lentoreitti kulkee ensin verkkoalueemme itäistä osaa etelästä pohjoiseen ja sitten läntistä puolta pohjoisesta etelään.