Lentotarkastukset tehostavat sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta

Elenia lentokuvaa ilmajohtoverkkoa kunnonhallintaa varten – tänä kesänä tarkistetaan lentäen 3300 kilometriä keskijänniteverkkoa

Sähköverkkoyhtiö Elenia lentokuvaa touko-kesäkuussa sähköverkkoaan kunnonhallintaa varten. Sähköverkkoa Elenialle lentokuvaa helikopterilla Visimind AB. 20 kilovoltin keskijännitteistä runkoverkkoa tallennetaan kuviksi kesän aikana noin 3300 kilometriä eri puolilla Elenian verkkoaluetta Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tämän vuoden lentokuvaus on viimeinen osa neljän vuoden projektia, jossa Elenia on lentokuvauttanut koko 20 kilovoltin ilmajohtoverkkonsa. Tämän kesän lennot alkavat tällä viikolla Kanta-Hämeestä ja jatkuvat kesän mittaan kohti Pirkanmaata, Keski-Suomea sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaata.

”Lennoilta saamme viideltä eri kameralta tarkkoja kuvia kaikista ilmajohtoverkon komponenteista eri suunnista sekä yleiskuvaa johtoalueesta. Tarkastamme kuva-aineistoa kesän aikana ja sen avulla kohdennamme sähköverkon kunnossapidon tarvittaviin kohteisiin. Jo lentojen aikana paikallistamme kriittisimmät kohteet, kuten heikkokuntoisimmat sähköpylväät. Niille tilaamme korjaukset kiireellisyyden mukaan”, kertoo kunnossapitoinsinööri Henri Niemi Eleniasta.

Helikopterissa on mukana myös laserkeilain, joka kerää Elenian ilmajohtoverkosta tarkkaa aineistoa. Tästä aineistosta analysoidaan muun muassa rakennusten ja muiden rakenteiden etäisyydet sähköverkosta.

”Lentokuvaus tuo esiin kohteita, joissa sähköverkon alla tai läheisyydessä on tavaraa, jotka voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Puutumme näihin ja opastamme turvaetäisyyksistä sähköverkkoon”, Niemi kuvaa yhteistyötä kiinteistöomistajien kanssa.

Ilmakuvat ja laserkeilaukset ovat luotettava tapa tarkastaa sähköverkon kuntoa. Lentotarkastukset ovat tehostaneet sähköverkon ylläpitoa ja turvallisuutta. Ilmakuvat tuovat esiin yksityiskohtia, joita aiemmin maasta tehdyssä tarkastuksessa ei nähtäisi lainkaan. Kuva-aineistoa voidaan lentää uudelleen tietokoneella ja tutkia sähköverkkoa yksityiskohtaisesti. Elenian urakoitsijakumppanin tarkastajat analysoivat kuvat ja tehtyjen havaintojen perusteella tilataan tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet.

”Työ helpottuu, kun asentajilla ja raivaajilla on käytössä kuvamateriaalia toimenpiteitä vaativista kohteista. Lentojen jälkeen vuodenaika ja säät eivät rajoita työtämme, vaan voimme tehdä tarkastusta tauotta. Näin parannamme sähkönjakelun varmuutta”, Niemi sanoo.

Ilmakuvaus näyttää myös, missä johtokatujen reunapuut kallistuvat sähköverkkoon päin. Johtokadun ulkopuolelta verkkoa uhkaavat puut on helpompi havaita ilmakuvista kuin maasta.

Sähköverkon lentokuvaukset tehostavat verkkoinvestointien suunnittelua, kun teknisten verkostokuvien rinnalla on käytössä todelliset kuvat suoraan maastosta.