Olet täällä

Lisää varavoimaa Suomen kantaverkkoon

Fingrid Oyj ja Elenia Verkko Oy ovat allekirjoittaneet käyttöoikeussopimuksen dieselvaravoimalaitosten käytöstä. Fingrid Oyj ja Elenia Verkko Oy ovat sopineet dieselvaravoimalaitosyksikköjen käytöstä myös Fingridin valtakunnallisena nopeana häiriöreservinä. Nopealla häiriöreservillä varmistetaan Suomen sähköjärjestelmän toiminta verkko- tai tuotantohäiriöiden aikana. Nopean häiriöreservin tarve kasvaa vuonna 2014 uuden ydinvoimalaitoksen liittyessä kantaverkkoon. Elenia Verkko Oy:n omistamat dieselvaravoimalaitokset ovat kooltaan pieniä, noin 1 MW kokoisia yksikköjä, jotka on sijoitettu useille sähköasemille. Yksikköjen kokonaisteho on 13 MW. Kyseessä on ensimmäinen sopimus, jonka puitteissa hyödynnetään pieniä varavoimalaitosyksikköjä yhdistettynä ohjattavana kokonaisuutena myös osana valtakunnallista nopeaa häiriöreserviä. Varavoimalaitosyksiköt ovat Elenia Verkko Oy:n käytössä verkon häiriötilanteissa sekä työkeskeytys- että varasähkötilanteissa ja Fingrid Oyj:n käytössä sähköjärjestelmän häiriöiden hallintaan nopeana häiriöreservinä. Laitoksilla ei käydä normaalia sähkökauppaa. Varavoimalaitosyksiköt pystytään käynnistämään täyteen tehoon 15 minuutin kuluessa. Sopimuskauden pituus on kymmenen vuotta.