Elenia joutuu leikkaamaan yli 40 miljoonaa euroa ensi vuoden verkkoinvestointeja Energiaviraston valvontamenetelmien muutosten vuoksi

Elenian urakoitsijakumppaneiden töitä joudutaan karsimaan

Yli 40 miljoonan euron leikkaus Elenian ensi vuoden investointeihin karsii yhtiön urakointikumppaneiden töitä. Syynä kymmenien miljoonien investointileikkauksiin ovat Energiaviraston muutokset sähköverkkoyhtiöiden ohjaukseen kesken nelivuotisen valvontajakson, mikä katkaisee pitkäjänteisen investointisuunnittelun.

”Olemme uudistaneet ikääntyvää sähköverkkoa johdonmukaisesti yli vuosikymmenen reilusti yli miljardilla eurolla parantaaksemme asiakkaittemme palvelun laatua. Yhtä johdonmukaisesti olemme kertoneet urakoitsijoillemme investointien jatkuvuudesta tällä vuosikymmenellä. Nyt Energiaviraston kesken valvontajakson esittämät muutokset katkaisevat pitkäjänteisen työn uudistaa tärkeintä vihreän siirtymän mahdollistavaa perusinfraa, sähköverkkoa”, sanoo Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

”Kumppaneittemme asentajilta katoaa töitä ja esimerkiksi kotimaisilta kaapeli- ja laitevalmistajilta tilauksia. On erittäin ikävää joutua perumaan sovittuja töitä”, Liuhala jatkaa.

Energiaviraston muutokset eriarvoistavat asiakkaiden palvelun laadun

”Energiaviraston muutokset valvontaan uuden sähkömarkkinalain pohjalta eriarvoistavat asiakkaiden palvelun laadun. Aiemmin toimitusvarmuuden päätavoitteet oli asetettu vuoteen 2028, nyt vuoteen 2036. Tuntuu väärältä, että kaupunkien ulkopuolella myrskyjen ja lumikuormien sähkökatkot rassaavat asiakkaitten arjen sujuvuutta aiemmin luvattua pidempään”, Liuhala toteaa.

”Olemme vuodesta 2009 lähtien uudistaneet sähköverkkoa järjestelmällisesti säävarmaksi ja ylläpitäneet vakaata ja maltillista hintakehitystä. Viimeisimmästä noin 6 prosentin hinnanmuutoksestamme on kolmatta vuotta eikä yksikään hinnanmuutoksemme ole ollut tätä isompi. Vastuu on ohjannut työtämme”, Liuhala sanoo.

Perustana sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiselle ja siitä seuranneelle hintakehitykselle oli aiemmin vuoden 2013 sähkömarkkinalain vaatimukset.

Urakoitsijakumppaneille tapaaminen

Elenia järjesti tänään urakoitsijaverkostolleen tapaamisen, jossa käsiteltiin investointileikkauksia. Elenia selvittää parhaillaan mitä rakennushankkeita ei ensi vuonna voida toteuttaa. Ikääntyneen sähköverkon uudistaminen säävarmaksi on työllistänyt Elenian laajaa kumppaniverkostoa, jossa on mukana paljon pk-sektorin yrityksiä.

”Energiaviraston valvontamenetelmien muutos yllätti myös luottoluokittajamme, mikä aiheuttaa haasteita investointirahoitukseen. Yritämme parhaamme mukaan ratkoa kumppaneittemme kanssa, miten selviämme yhdessä eteenpäin töiden leikkauksen jälkeen”, Liuhala kertoo.

Ilmastotavoitteet kärsivät

Verkkoinvestointien karsinta vaikuttaa myös uusiutuvan energian ilmastotavoitteisiin. Energiamurros ja tulevaisuuden vähähiilinen yhteiskunta tarvitsevat varmat sähköverkot, jotka ovat perusta älykkään sähköverkon kehittämiselle, kuten Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä esityksessään vuonna 2018 korosti.

”Arjen sähköistyminen ja tavoitteet saavuttaa hiilineutraali elämäntapa vaativat älykkyyttä ja joustavuutta sähköverkolta. Tässä Suomi on ollut edelläkävijämaa. Nyt tämä kehitys hidastuu samaan aikaan, kun ilmastotavoitteet kovenevat”, toteaa Liuhala.

Tuulivoimarakentaminen kasvaa, ja noin viidennes Suomen tuulivoimasta on Elenian verkkoalueella. ”Tehtävämme on liittää tuulivoiman uusiutuva sähkö sähköjärjestelmään ja -markkinoille. Tulossa on vaikeita tilanteita, kun kehitys investointileikkausten vuoksi hidastuu”, Liuhala pahoittelee.

Energia-ala odottaa Energiaviraston vahvistuksia valvontamenetelmien muutoksiin vuoden lopulla. Elenialla ei ole päätöksiä muutosten vaikutuksista hinnoitteluun.

”Pitkäjänteinen investointisuunnittelu on ollut ennakoitavaan valvontaan perustuvaa. Nyt tämä jatkuvuus on katkaistu. Näin siitäkin huolimatta, että sähkönjakelun hinnoittelu on ollut Suomessa eurooppalaista keskitasoa ankarista ympäristöolosuhteista ja pitkistä etäisyyksistä huolimatta”, Liuhala sanoo.

FAKTA 
• Suomen 77 sähköverkkoyhtiön palvelun hinnat ovat erilaisia sen mukaan onko kyse kaupunki- vai haja-asutusalueen palveluntuottajasta. 
• Kaupungeissa sähköverkko on osa kaupunkien maanalaista perusinfraa ja asiakkaita on johtopituuteen nähden tiheässä. 
• Haja-asutus alueella, kuten Elenian verkkoalueella, asiakkaita on harvempaan pitkien johtojen palvelun piirissä. 
• Elenialla sähköverkkoa on 75 500 kilometriä ja asiakkaita 432 000 eli sähköverkkoa noin 175 metriä asiakasta kohden. Kaupungeissa vastaava on alle 20 metriä asiakasta kohden.