Miksi säävarmassa sähköverkossa on sähkökatkoja?

Sähköverkkoa on edelleen paljon ilmajohtoina ja ilmajohtoverkko on herkkä luonnon ja säiden aiheuttamille harmeille. Ilmajohtoverkkoon kohdistuvat vauriot vaikuttavat myös maakaapeloituun eli säävarmaan sähköverkkoon.