Muutoksia Eleniassa 1.7.2020

Elenia yksinkertaistaa konsernirakennettaan. Palveluyhtiö Elenia Palvelut Oy:n nimi muuttuu 1.7.2020 alkaen Elenia Oy:ksi ja yhtiöstä tulee Elenia-konsernin emoyhtiö. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön toimintaan eikä sopimuksiin, jotka Elenia Palvelut Oy on solminut.

Samassa yhteydessä sähköverkkoyhtiö Elenia Oy ja Elenia Finance Oyj sulautuvat Elenia Verkko Oyj -nimiseen yhtiöön. Sulautumisen seurauksena Elenia Verkko Oyj vastaanottaa Elenia Oy:n ja Elenia Finance Oyj:n varat ja velat yleisseuraannon perusteella. Kokonaisuutena muutos tulee voimaan 1.7.2020.

Muutoksella ei ole vaikutusta sähköverkkoyhtiö Elenia Oy:n toimintaan eikä sen solmimien sopimusten ehtoihin. Sopimukset säilyvät voimassa niiden nykyisten ehtojen mukaisesti siten, että 1.7.2020 alkaen sopimusten osapuoli on Elenia Verkko Oyj.